LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • No idejas līdz eksportam
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto

Pārresoru koordinācijas
centrs

Pārresoru koordinācijas centrs atbalsta darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, organizējot vecāku un bērnu dienu: "Darbā bērni"

Šonedēļ, 1. jūnijā, lai atzīmētu starptautisko bērnu aizsardzības dienu un atbalstītu ģimenei draudzīgus valsts pārvaldes darba principus, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) laikā no 15.00-17.00 iesaistījās akcijā “Darbā bērni”.

Iniciatīvas “Laimīgām ģimenēm” aktivitāte “Darbā bērni” aktualizē darba un brīvā laika līdzsvara nozīmi darbinieku motivācijā un apmierinātībā ar darbu un privāto dzīvi, kā arī atbalsta un stiprina ģimenes lomu cilvēku dzīvē. Lai stiprinātu ģimenes vērtības un darba un privātās dzīves līdzsvaru, PKC darbinieku bērni tika uzaicināti piedalīties vecāku darba vietu izzinošā pasākumā, lai iepazītu to no citas puses. Pasākumu apmeklēja PKC darbinieku bērni vecumā no 10 līdz 17 gadiem, piedaloties interaktīvā prezentācijā un uzzinot vairāk par to, kāda ir valsts iekārta un valsts pārvalde, ko tieši dara viņu vecāki, kā arī iepazinās ar valdības ēkas vēsturi un tās kultūras nozīmi ekskursijas veidā.

Noslēgumā jaunieši ar vecākiem un to kolēģiem pārrunāja dažādus jautājumus un valdības lēmumus, ar kuriem bērni saskaras savā ikdienā – mācoties, socializējoties un plānojot savas nākotnes profesijas, kā arī dalījās ar ieteikumiem, kā padarīt informāciju par Latvijas attīstības plānošanu saistošāku jaunajai paaudzei, tādējādi veicinot jauniešu ieinteresētību un līdzdalību sociālekonomiskajos, kultūras un politikas procesos, kā arī stiprinot piederības sajūtu valstij un lepnumu par Latviju.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67 082 813
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv 

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC