LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • No idejas līdz eksportam
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC iesniedz sabiedriskajai apspriešanai noteikumu projektu par grozījumiem kārtībā, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem (valsts) kapitālsabiedrībās

PKC ir sagatavojis grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 686 Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to.

Viedokļa sniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 4. jūlijam.

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC