LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • No idejas līdz eksportam
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC iesniedz sabiedriskajai apspriešanai noteikumu projektu par grozījumiem kārtībā, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem (valsts) kapitālsabiedrībās

PKC ir sagatavojis grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 686 Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to.

Viedokļa sniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 4. jūlijam.

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC