LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC iesniedz sabiedriskajai apspriešanai likumprojektu kapitālsabiedrību pārvaldībā

PKC ir izstrādājis likumprojektu Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to. Viedokļa sniegšanas termiņš: 2016. gada 11. novembris.

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC