LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC iesniedz sabiedriskajai apspriešanai likumprojektu kapitālsabiedrību pārvaldībā

PKC ir izstrādājis likumprojektu Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to. Viedokļa sniegšanas termiņš: 2016. gada 11. novembris.

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC