LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Publisko 2015. gada pārskatu par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem

10. novembrī plkst.9.15, Ministru kabineta preses konferenču telpā Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks ziņos par aktualitātēm valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, dalīsies būtiskākajos secinājumos no 2015. gada pārskata par valsts kapitālsabiedrību darbību, un informēs par PKC kā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas paveikto.

gada parsk 2015

P.Vilks: “Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska ietekme uz valsts attīstību, valsts budžeta ieņēmumiem un iedzīvotāju nodarbinātību, kapitālsabiedrību kopējai aktīvu bilancei sastādot 8,2 mljrd. eiro 2015. gadā un nodarbinot vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju vidēji gadā, tādēļ jo īpaši svarīgi ir nodrošināt valsts ieguldītā kapitāla efektīvu izmantošanu, uzlabojot kapitāla atdeves rādītājus un veicinot kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu.”

P.Vilks preses konferences laikā iepazīstinās žurnālistus ar valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas īstenošanas progresu, līdz šim paveikto un galvenajiem secinājumiem, publiskojot ikgadējo pārskatu par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem 2015. gadā un skaidrojot, kā vienota tiesiskā ietvara uzlabošana ir ietekmējusi un ilgtermiņā turpinās uzlabot valsts aktīvu pārvaldību un attiecībā uz tiem izvirzīto mērķu sasniegšanu.

PKC dalīsies pieredzē un novērojumos par būtiskākajiem valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas soļiem, t.sk. padomju un valžu nominācijas procesu un progresu padomju veidošanā, sistēmiskas un ilgtspējīgas dividenžu politikas izveidi, kapitālsabiedrību darbības stratēģiju izstrādi, sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD), kapitāla daļu turētājiem, normatīvā regulējuma izmaiņu ietekmi uz kapitālsabiedrību darbības rezultātiem u.c.

Preses konference notiks šo ceturtdien, 10. novembrī, plkst. 9.15 Ministru kabineta preses konferenču telpā un to būs iespējams vērot arī tiešraidē Ministru kabineta mājaslapā.

PKC ir publiskojis aktuālo gada pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām 2015. gadā, kas pieejams PKC mājaslapā, sadaļā Kapitālsabiedrību pārvaldība – Gada pārskati.

Kopš 2015. gada 1. jūnija PKC ir uzticēti valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinējošās institūcijas uzdevumi, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā. PKC darbība kapitālsabiedrību pārvaldības jomā ir galvenokārt vērsta uz labas korporatīvās pārvaldības ieviešanu Latvijas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos, kā arī efektīvas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu atbilstoši OECD rekomendācijām.

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC