LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Apstiprināta a/s Latvijas Loto padome

2016. gada 23. decembrī uz piecu gadu termiņu apstiprināta VAS “Latvijas Loto” padome. Tās galvenais uzdevums ir pārraudzīt akciju sabiedrības valdes darbu, apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju, izskatīt kapitālsabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu, sagatavot par tiem padomes ziņojumu un iesniegt akcionāru sapulcei. “Latvijas Loto” padome apstiprināta, ievērojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas, kā arī Ministru kabineta rīkojumu par nepieciešamību izveidot kapitālsabiedrības padomi. 

Kopumā uz padomes locekļa amata vietām tika saņemti 19 pieteikumi, savukārt pēc kandidātu iesniegto dokumentu izvērtēšanas uz kompetenču intervijām tika virzīti 10 kandidāti, bet uz darba intervijām, kurās tika izvērtētas kandidāta zināšanas un piemērotība padomes locekļa amatam – 8 kandidāti. Komisija rekomendēja padomes locekļu amatos apstiprināt 3 kandidātus, kuri ieguva augstāko vērtējumu – Nilu Saksu, Antru Duntavu un Ingaru Eriņu.

Avots un papildu informācija: Finanšu ministrija 

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC