LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • No idejas līdz eksportam
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto

Pārresoru koordinācijas
centrs

Nacionālajā attīstības padomē diskutēs par Latvijas novērtējumiem konkurētspējas salīdzinošajos indeksos un rīcību to uzlabošanā

Š.g. 1. decembrī Ministru prezidents organizē Nacionālās attīstības padomes (padome) sēdi, kurā tās dalībnieki diskutēs par valsts konkurētspējas paaugstināšanu, uzklausot Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ziņojumu par Latvijas konkurētspējas novērtējuma analīzi un uzsākot diskusiju par Latvijas attīstībai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai izšķirošu jomu – nodokļu politikas stabilitāti un ilgtspēju.

PKC dalīsies secinājumos par valdības īstenotās politikas ietekmi uz Latvijas pozīcijām būtiskākajos rādītājos, kas ietekmē izmaiņas gan starptautiskajos reitingos, gan valsts ekonomikas rādītājos, pievērsīs uzmanību dažādu valsts izaugsmes un ekonomikas attīstības novērtējumu veidu un izmantotās metodikas atšķirībai, kā arī salīdzinās Latvijas pozīciju ar Baltijas un citām Eiropas valstīm, tā ievadot diskusiju par nepieciešamo rīcību Latvijas konkurētspējas kāpumam un ekonomikas izaugsmei.

Finanšu ministrija informēs par sasniegto progresu Nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādē un vidēja termiņa nodokļu politikas stratēģiskajiem jautājumiem, t.sk. galvenajiem mērķiem un būtiskākajām izvēlēm, kas ietver sabiedrības dažādo interešu līdzsvarošanu, analizējot esošo nodokļu likmju un atvieglojumu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un valsts konkurētspējas stiprināšanu.

Valdības uzdevums nodokļu politikas jomā ir plānot ilgtspējīgu valsts budžeta ieņēmumu palielināšanu no saražoto pakalpojumu un produktu daudzuma, investīciju un to atdeves pieauguma, kā arī ēnu ekonomikas mazināšanas, vienlaikus salāgojot atbalstu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanai ar sociālo risku mazināšanu un iedzīvotāju sociālo aizsardzību krīzes situācijās un tautsaimniecības ieguvumiem ilgtermiņā – iedzīvotāju nodarbinātības pieaugumu un ienākumu nevienlīdzības mazināšanu.

Padome nodrošina valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu un rosina strukturālās reformas valsts pārvaldē, lai veicinātu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību. Padome ir koleģiāla koordinējoša institūcija, ko vada Ministru prezidents un kurā piedalās valdības, pašvaldību, valdības sadarbības un sociālo partneru pārstāvji.

Jūs varat iepazīties ar sēžu informatīvajiem materiāliem PKC mājaslapā, sadaļā Valsts attīstības plānošana - Nacionālās attīstības padome.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
67082813, 26797427
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv 
www.pkc.gov.lv 
@NAP2020

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC