LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

 • Drošībai par sevi un tuvajiem
 • Iespējas, kas jāizmanto
 • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
 • No idejas līdz eksportam
 • Lai draugi paliktu Latvijā
 • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
 • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC aicina pievienoties kolektīvam Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultantu/-i

Pārresoru koordinācijas centrs meklē profesionālu, atbildīgu un uz rezultātu orientētu kolēģi un izsludina konkursu uz Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultanta/-es darbinieka amata vietu. Aicinām pieteikties līdz š.g. 31. janvārim.

Ja Jūs interesē valsts pārvaldes darba uzlabošana un Jūs redzat veidus, kā paaugstināt valsts īpašumā esošo uzņēmumu kapitāla atdevi un vērtības pieaugumu, un vērtējat savas kompetences kā atbilstošas, lai savā ikdienas darbā nodrošinātu korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldībā, tad piesakieties un kļūstiet par daļu no Pārresoru koordinācijas centra komandas.

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot atzinumus Ministru kabinetam par valsts līdzdalības iegūšanu, saglabāšanu vai izbeigšanu
 • sagatavot atzinumus kapitāla daļu turētājiem par valsts kapitālsabiedrību darbības stratēģiju projektiem
 • sagatavot izvērtējumus kapitāla daļu turētājiem par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem
 • izstrādāt ikgadējo publisko pārskatu par valstij piederošiem aktīviem
 • piedalīties kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas komisijās.

Pretendentam izvirzāmās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības vai tiesību zinību jomā
 • vismaz divu gadu ilga darba pieredze amatā kapitālsabiedrībā vai publiskajā pārvaldē, strādājot ar kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem
 • zināšanas komerctiesību jomā
 • sadarbības un komunikācijas prasmes
 • labas zināšanas publisko kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos
 • labas angļu valodas zināšanas
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint), biroja tehniku.

Mēs piedāvājam:

 • izmantot savu profesionālo pieredzi un zināšanas kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanas jomā
 • atalgojumu atbilstoši 14.mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam
 • profesionālu, atsaucīgu un uz valsts izaugsmi vērstu kolektīvu!

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) sūtīt vai iesniegt Valsts kancelejas Personāla nodaļā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā LV-1520, e-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv līdz š.g. 31. janvārim. Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67082844.

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC