LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Sākusies pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

Jau trešo gadu pēc kārtas no 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa, kas sniedz iespēju ikvienam interesentam un organizācijai popularizēt uz ilgtspējīgu attīstību vērstas aktivitātes un pasākumus, kā arī izcelt savu ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā (European Sustainable Development Week – ESDW) ik gadu notiek vairāk nekā 4000 pasākumu, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību, rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resursu nākotni. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar informāciju par ESDW 2017, citu dalībnieku aktivitātēm un pieteikt savu ideju vai projektu, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību un Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. 

ESDW pauž atbalstu un iesaista sociāli aktīvus iedzīvotājus un atbildīgus uzņēmumus visā Eiropā 2015. gadā apstiprinātās globālās ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtības līdz 2030. gadam (Agenda2030) un tajā ietverto 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu (Sustainable Development Goals jeb SDGs; latviski - IAM) sasniegšanā. Dienaskārtība 2030 identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar ko pasaule šobrīd saskaras vides, sociālā un ekonomiskā dimensijā un kas prasa tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm visos lēmumu pieņemšanas un izpildes posmos.

Aicinām pieteikt projektus un idejas, kuru publicitātes pasākumi tiks īstenoti laika posmā no 2017. gada 30. maija līdz 5. jūnijam, ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/ līdz š.g. 29. maijam. Dalība ESDW sniedz iespēju popularizēt ilgtspējas iniciatīvas, paust organizācijas sociālo atbildību un vērtības caur reāliem piemēriem, kā arī uzskatāmi parādīt savu līdzdalību IAM sasniegšanā, vienlaikus ļaujot iepazīties ar citām tematiskām aktivitātēm visā Eiropā un iegūstot starptautiskus kontaktus turpmākai sadarbībai.Visa informācija par ESDW 2017 ietvaros organizētajiem pasākumiem pēc to apstiprināšanas tiek ievietota un ir pieejama ESDW tīmekļa vietnē.

Pagājušogad ESDW 2016 veiksmīgi aizvadīja vairāk kā 4200 uz ilgtspējīgu attīstību vērstus pasākumus gandrīz 40 Eiropas valstīs, t.sk. astoņus pasākumus Latvijā. ESDW mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, izceļot iesaistīto dalībnieku ieguldījumu IAM sasniegšanā un kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu Eiropas mērogā. ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

Papildu informācija un pieteikšanās e-forma pieejama ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/

 
ESDW 2016
 
 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC