LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs

Pārresoru koordinācijas
centrs

Piesakiet savu ideju vai projektu Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

ESDW 2017 lv

 

Interneta vietne: www.esdw.eu 
Facebook: EuropeanSustainableDevelopmentWeek
Twitter: @EuropeanSDWeek  

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC