LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Saņemti 459 komentāri par NAP prioritāšu ziņojumu

(02.03.2012)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir saņēmis 459 ierosinājumus no 75 organizācijām, iestādēm un iedzīvotājiem par Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020) prioritāšu pamatojuma ziņojuma projektu. Tajā, balstoties uz vispusīgu esošās situācijas analīzi, piedāvātas nākamā plānošanas perioda prioritātes – „cilvēka drošumspēja", „tautas saimniecības izaugsme" un „izaugsmi atbalstošas teritorijas" ar kopējo vadmotīvu „labklājības pieaugums" visos līmeņos. Šobrīd PKC eksperti strādā pie to izvērtēšanas un iestrādāšanas dokumentā.

Lasīt tālāk: Saņemti 459 komentāri par NAP prioritāšu ziņojumu

Sagatavots Nacionālā attīstības plāna prioritāšu pamatojuma ziņojums

(15.02.2012)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sagatavojis Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP) prioritāšu pamatojuma ziņojuma projektu. Ziņojums sagatavots atbilstoši NAP izstrādes metodikā paredzētajam uzdevumam – balstoties uz vispusīgu esošās situācijas analīzi noteikt nākamā plānošanas perioda prioritātes, kurās koncentrējami ieguldījumi gan no valsts budžeta, gan ārējo finanšu palīdzību (t.sk. Eiropas Savienības struktūrfondiem).

Lasīt tālāk: Sagatavots Nacionālā attīstības plāna prioritāšu pamatojuma ziņojums

Izveidota Pārresoru koordinācijas centra komanda

(14.02.2012)

Šonedēļ tiek pabeigts darbs pie Pārresoru koordinācijas centra (PKC) darbinieku komandas izveidošanas, kura pilnā sastāvā sāks strādāt jau februāra beigās. Kopumā PKC komandu veidos 15 darbinieki, daļa no kuriem būs valsts civildienesta ierēdņi, savukārt daļa strādās uz darba līgumu pamata.

Lasīt tālāk: Izveidota Pārresoru koordinācijas centra komanda

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC