LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto

Pārresoru koordinācijas
centrs

Ministru kabinets konceptuāli apstiprina 3 NAP2020 prioritātes

(06.03.2012)

6.februārī Ministru kabinets pieņēma zināšanai Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto un Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam (NAP2020) vadības grupas apstiprināto NAP2020 prioritāšu pamatojuma ziņojumu un konceptuāli atbalstīja tajā izvirzītās prioritātes: "Cilvēka drošumspēja", "Tautas saimniecības izaugsme" un "Izaugsmi atbalstošas teritorijas". Valdības locekļi nevienojās par atbalstu NAP2020 vadības grupas piedāvātajam vadmotīvam „gudra izaugsme".

Lasīt tālāk: Ministru kabinets konceptuāli apstiprina 3 NAP2020 prioritātes

NAP vadības grupa atbalsta 3 prioritātes

(05.03.2012)

5.februārī Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam (NAP2020) prioritāšu pamatojuma ziņojuma projekts tika izskatīts NAP2020 vadības grupas sēdē. Vadības grupa, ko vada Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) un kurā pārstāvētas nozaru ministrijas, Valsts kanceleja, pašvaldības, plānošanas reģioni, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas, Latvijas Zinātņu akadēmija un Rektoru padome, nolēma atbalstīt piedāvātas nākamā plānošanas perioda prioritātes – „cilvēka drošumspēja", „tautas saimniecības izaugsme" un „izaugsmi atbalstošas teritorijas". Balstoties uz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas priekšlikumu, vadības grupa vienbalsīgi par NAP2020 vadmotīvu nolēma izvirzīt  „gudru izaugsmi".

Lasīt tālāk: NAP vadības grupa atbalsta 3 prioritātes

Saņemti 459 komentāri par NAP prioritāšu ziņojumu

(02.03.2012)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir saņēmis 459 ierosinājumus no 75 organizācijām, iestādēm un iedzīvotājiem par Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020) prioritāšu pamatojuma ziņojuma projektu. Tajā, balstoties uz vispusīgu esošās situācijas analīzi, piedāvātas nākamā plānošanas perioda prioritātes – „cilvēka drošumspēja", „tautas saimniecības izaugsme" un „izaugsmi atbalstošas teritorijas" ar kopējo vadmotīvu „labklājības pieaugums" visos līmeņos. Šobrīd PKC eksperti strādā pie to izvērtēšanas un iestrādāšanas dokumentā.

Lasīt tālāk: Saņemti 459 komentāri par NAP prioritāšu ziņojumu

Sagatavots Nacionālā attīstības plāna prioritāšu pamatojuma ziņojums

(15.02.2012)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sagatavojis Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP) prioritāšu pamatojuma ziņojuma projektu. Ziņojums sagatavots atbilstoši NAP izstrādes metodikā paredzētajam uzdevumam – balstoties uz vispusīgu esošās situācijas analīzi noteikt nākamā plānošanas perioda prioritātes, kurās koncentrējami ieguldījumi gan no valsts budžeta, gan ārējo finanšu palīdzību (t.sk. Eiropas Savienības struktūrfondiem).

Lasīt tālāk: Sagatavots Nacionālā attīstības plāna prioritāšu pamatojuma ziņojums

Izveidota Pārresoru koordinācijas centra komanda

(14.02.2012)

Šonedēļ tiek pabeigts darbs pie Pārresoru koordinācijas centra (PKC) darbinieku komandas izveidošanas, kura pilnā sastāvā sāks strādāt jau februāra beigās. Kopumā PKC komandu veidos 15 darbinieki, daļa no kuriem būs valsts civildienesta ierēdņi, savukārt daļa strādās uz darba līgumu pamata.

Lasīt tālāk: Izveidota Pārresoru koordinācijas centra komanda

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC