LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC iesniedz sabiedriskajai apspriešanai likumprojektu kapitālsabiedrību pārvaldībā

(27.10.2016)

PKC ir izstrādājis likumprojektu Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to. Viedokļa sniegšanas termiņš: 2016. gada 11. novembris.

Turpinās reforma, lai panāktu valsts kapitālsabiedrību labāku pārvaldību

(12.09.2016)

Nedaudz vairāk kā gadu pēc valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (koordinācijas institūcija) darba uzsākšanas Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOECD)  dalībvalsti (no 2016. gada 1. jūlija), nozīmīgu lomu ilgstošo sarunu procesā un lēmuma pieņemšanā ieņemot tieši sakārtotai valsts uzņēmumu pārvaldībai.

Š.g. septembrī Ministru prezidents pasniedza pateicības rakstus valsts pārvaldes darbiniekiem, kas ar savu ieguldījumu tuvinājuši Latvijas iestāšanos OECD, tostarp izsakot atzinību arī Pārresoru koordinācijas centram (PKC) un pasniedzot atzinības rakstu PKC vadītāja vietniekam Vladislavam Vesperim. Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem, lai Latvija iestātos OECD, bija labas korporatīvās pārvaldības prakses ieviešana valsts uzņēmumos, jau 2012. gadā uzsākot reformu valsts kapitālsabiedrību profesionālai pārraudzībai, turpinot darbu pie tās praktiskas ieviešanas līdz ar kapitālsabiedrību koordinācijas institūcijas izveidi un ar Ministru prezidenta atbalstu reformai panākot caurskatāma un efektīva modeļa ieviešanu valsts īpašumā esošo aktīvu pārvaldībai.

Lasīt tālāk: Turpinās reforma, lai panāktu valsts kapitālsabiedrību labāku pārvaldību

PKC ekspertes vadīs mācību semināru politikas plānošanas dokumentu izstrādē

(08.09.2016)

Šodien, 8. septembrī Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ekspertes politikas plānošanas jautājumos Māra Sīmane un Iveta Ozoliņa sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu (VAS) sniegs apmācību semināru ministriju un citu valsts iestāžu politikas plānotājiem politikas plānošanas dokumentu izstrādē.

PKC vadītājs P. Vilks par gaidāmo semināru: “Jau kopš centra izveides, PKC ir mērķtiecīgi virzījies uz skaidru, savstarpēji saistītu un koordinētu attīstības plānošanu visos valsts pārvaldes līmeņos. Pēdējo gadu laikā augusi arī ministriju plānotāju interese par plānošanas procesa kvalitāti, darbību savstarpēju saskaņotību un efektivitāti, kas izpaužas reālās izmaiņās Latvijas iedzīvotāju ikdienā un labklājības pieaugumā. Līdz ar to, atsaucoties aicinājumam dalīties pieredzē un zināšanās politikas plānošanas jomā, PKC eksperti arvien biežāk piedalās un organizē izglītojošus seminārus gan ministriju, gan ārvalstu politikas plānotāju vidū.”

Lasīt tālāk: PKC ekspertes vadīs mācību semināru politikas plānošanas dokumentu izstrādē

Apstiprināta a/s LATVENERGO padome

(21.07.2016)

A/S “Latvenergo” akcionāru sapulcē piektdien, 16. decembrī, iecelta lielākā Latvijas valstij piederošā uzņēmuma a/s “Latvenergo” padome. Latvenergo koncerns ir nozīmīgs sabiedrībai piederošs aktīvs, tāpēc tā darbības stratēģiskais uzraugs – padome, tiek veidota ar mērķi uzlabot uzņēmuma pārvaldību. Padomē strādās neatkarīgi profesionāļi ar starptautisku pieredzi, kuri spēs veicināt koncerna ilgtermiņa attīstību, stratēģisko vadību, kā arī finanšu un risku uzraudzību.

Lasīt tālāk: Apstiprināta a/s LATVENERGO padome

Pārresoru koordinācijas centrs atbalsta darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, organizējot vecāku un bērnu dienu: "Darbā bērni"

(02.06.2016)

Šonedēļ, 1. jūnijā, lai atzīmētu starptautisko bērnu aizsardzības dienu un atbalstītu ģimenei draudzīgus valsts pārvaldes darba principus, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) laikā no 15.00-17.00 iesaistījās akcijā “Darbā bērni”.

Iniciatīvas “Laimīgām ģimenēm” aktivitāte “Darbā bērni” aktualizē darba un brīvā laika līdzsvara nozīmi darbinieku motivācijā un apmierinātībā ar darbu un privāto dzīvi, kā arī atbalsta un stiprina ģimenes lomu cilvēku dzīvē. Lai stiprinātu ģimenes vērtības un darba un privātās dzīves līdzsvaru, PKC darbinieku bērni tika uzaicināti piedalīties vecāku darba vietu izzinošā pasākumā, lai iepazītu to no citas puses. Pasākumu apmeklēja PKC darbinieku bērni vecumā no 10 līdz 17 gadiem, piedaloties interaktīvā prezentācijā un uzzinot vairāk par to, kāda ir valsts iekārta un valsts pārvalde, ko tieši dara viņu vecāki, kā arī iepazinās ar valdības ēkas vēsturi un tās kultūras nozīmi ekskursijas veidā.

Lasīt tālāk: Pārresoru koordinācijas centrs atbalsta darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, organizējot vecāku un...

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC