LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • No idejas līdz eksportam
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Jauns vadlīniju projekts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

(22.04.2016)

PKC ir izstrādājis Vadlīniju projektu darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to.

Viedokļa sniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 6. maijam

OECD atbildīgā komiteja atzinīgi novērtē paveikto valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

(18.04.2016)

Šodien, 18. aprīlī Latvija saņēma pozitīvu atzinumu par Latvijas pievienošanās gatavību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) no Korporatīvās pārvaldības komitejas, kas vērtēja Latvijas  valsts īpašumā esošo uzņēmumu korporatīvās pārvaldības praksi un OECD sniegto rekomendāciju īstenošanas progresu.

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks par paveikto OECD rekomendāciju ieviešanā: “Darbs bija vērsts uz reālu pārmaiņu ieviešanu un reformas īstenošanu korporatīvās pārvaldības praksē Latvijas valsts kapitālsabiedrībās. Ir gandarījums redzēt, ka paveiktais laika posmā no 2015. gada jūnija, kad PKC tika iecelta par atbildīgo institūciju valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinēšanā, ir sniedzis būtiskus  rezultātus un uzlabojumus un tiek novērtēts arī ārpus Latvijas robežām. Ir izveidots jauns regulējums, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību un to stratēģisko attīstību valdības definēto mērķu sasniegšanai.”

Lasīt tālāk: OECD atbildīgā komiteja atzinīgi novērtē paveikto valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

Vairāk kā 300 dalībnieku pulcēsies diskusijā par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanu

(17.02.2016)

Šo piektdien, 19. februārī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē pirmo nacionāla mēroga konferenci-diskusiju labas pārvaldības veicināšanai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, kas pulcēs vienkopus vairāk nekā 300 dalībnieku, t.sk. visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, to pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālo partneru loku.

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska loma valsts ekonomikā un tās ir vienas no lielākajām darba devējām valstī. Valsts kapitālsabiedrību pastāvēšanas jēga ir to sniegtais sabiedriskais labums un dalība valsts stratēģisko interešu īstenošanā. Šī konference ir pirmais šāda mēroga pasākums Latvijā, kas aizsāk vienlīdzīgu un uz pozitīvām pārmaiņām vērstu dialogu starp valsti, sabiedrību, pašvaldībām un uzņēmējiem, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrībās ieguldīto aktīvu atdevi, vairotu to vērtību, paaugstinātu kapitālsabiedrību darbības caurredzamību, kā arī – lai, Latvija sekmīgi iestātos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) kā pilntiesīga dalībvalsts, kuras korporatīvā pārvaldība atbilst ekonomiski attīstīto valstu īstenotajai labajai praksei.

Lasīt tālāk: Vairāk kā 300 dalībnieku pulcēsies diskusijā par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanu

Pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām

(16.02.2016)

 

Kā vienu no valsts kapitālsabiedrību labas pārvaldības un caurskatāmības līdzekļiem var minēt ikgadēja publiskā gada pārskata sagatavošanu. Atbilstoši likumam, PKC turpmāk ik gadu gatavos publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām.

Lasīt tālāk: Pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām

Sākas pieteikšanās otrajai ikgadējai Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai

(10.02.2016)

No š.g. 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa 2016, kas aicina iestādes, organizācijas un privātpersonas pieteikt to īstenotas aktivitātes vai pasākumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību un Apvienot Nāciju Organizācijas izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas (European Sustainable Development Week – ESDW) 2016 tematika šogad ir saistīta ar 2015. gadā apstiprināto globālo ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtību līdz 2030. gadam (Agenda 2030) un tajā ietvertajiem 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Sustainable Development Goals jeb SDGs). Dienaskārtība 2030 identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar ko pasaule šobrīd saskaras vides, sociālā un ekonomiskā dimensijā un kas prasa tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm visos lēmumu pieņemšanas un izpildes līmeņos. Līdz ar to šī gada tematiskās kategorijas ESDW 2016 pieteikumiem ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Lasīt tālāk: Sākas pieteikšanās otrajai ikgadējai Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC