LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Valdības darba pēctecības nodrošināšana

(06.01.2016)

Līdz ar Laimdotas Straujumas vadītās valdības demisiju 2015. gada 7. decembrī - nodrošinot valdības darba nepārtrauktību un lietu pārņemšanu valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs atbilstoši:

  • Ministru kabineta iekārtas likuma 22. pantam;
  • Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 30. punktam;
  • Ministru prezidenta 2015. gada 7. decembra rezolūcijā Nr.1.1.1/102 dotajam uzdevumam

ir apkopojis informāciju par Laimdotas Straujumas vadītās valdības rīcības plāna (VRP) izpildi un rīcības plāna uzdevumiem, kuru īstenošana ir turpināma un pēctecīgi nododama nākamajai valdībai. 

Atskaite par L. Straujumas VRP izpildi apskatāma šeit.

Vienotas atalgojuma sistēmas pilnveide ļaus paaugstināt valsts aktīvu atdevi un efektīvu pārvaldību

(22.12.2015)

Šodien, 22. decembrī valdība pieņēma Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātos Ministru kabineta noteikumu projektus (noteikumi) par valdes un padomes locekļu skaitu un to maksimālo atalgojuma apmēru valsts īpašumā esošos uzņēmumos un par valsts kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamās peļņas daļas prognozēšanu un noteikšanu. Par šiem noteikumu projektiem notikušas ilgstošas diskusijas ar nozaru ministrijām un sociālajiem un sadarbības partneriem.

PKC vadītājs Pēteris Vilks skaidro noteikumu jēgu: “Vienotas atalgojuma sistēmas pilnveide valsts kapitālsabiedrību valdes locekļiem paredz tās piesaisti līdzīga lieluma privātiem uzņēmumiem, nepārsniedzot vidējo atalgojuma apmēru līdzīga lieluma privātā uzņēmumā. Tajā pašā laikā tā nodrošina ieguldījumu pamatotību – valsts aktīvu atdeves uzlabošanu un finanšu un sociālo mērķu sasniegšanu, uzlabojot valsts kapitālsabiedrību konkurētspēju darbaspēka tirgū un piesaistot profesionālus vadības līmeņa darbiniekus. Pelnoši un efektīvi pārvaldīti valsts aktīvi un valsts kapitālsabiedrības, kas palīdz sasniegt valsts mērķus, ir visas sabiedrības interesēs.”

Lasīt tālāk: Vienotas atalgojuma sistēmas pilnveide ļaus paaugstināt valsts aktīvu atdevi un efektīvu pārvaldību

Valdība strādā pie valsts drošības stiprināšanas un drošības apdraudējumu mazināšanas

(08.12.2015)

Šodien, 8. decembrī valdība pieņēma Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pārskatu Saeimai par Latvijas nacionālo drošību (pārskats), kur analizēta ārējās un iekšējās vides ietekme uz Latvijas nacionālo drošību, Latvijas vieta un loma starptautiskajā drošības sistēmā, kā arī identificēti atbildīgo institūciju veiktie pasākumi nacionālās drošības stiprināšanai.

Pārskata mērķis ir sniegt iedzīvotājiem vispārīgu ieskatu par atbildīgo institūciju un valdības darbu nacionālās drošības stiprināšanā, īstenojot nacionālās drošības plānošanas dokumentus, t.sk. Nacionālo drošības koncepciju un Valsts aizsardzības koncepciju. Nacionālās drošības likums (likums) nosaka drošības plānošanas un uzraudzības sistēmas kopējo ietvaru, un likuma 9. panta 2. punkts paredz Ministru prezidenta ikgadēja pārskata par nacionālo drošību izveidi. Pārskats sagatavots Pārresoru koordinācijas centram sadarbojoties ar ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Satversmes aizsardzības biroju, izmantojot to sniegto publiskojamo informāciju, kas nesatur ierobežotas pieejamības datus, par nacionālās drošības jautājumiem.

Lasīt tālāk: Valdība strādā pie valsts drošības stiprināšanas un drošības apdraudējumu mazināšanas

Tiek ieviesta atzīta korporatīvās pārvaldības prakse valdes un padomes locekļu atlasē valsts kapitālsabiedrībās

(01.12.2015)

Šodien, 1. decembrī valdība atbalstīja vairākus Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātus Ministru kabineta noteikumu projektus (noteikumu projekti) korporatīvās pārvaldības jomā, t.sk. attiecībā uz valsts īpašumā esošu uzņēmumu valdes un padomes locekļu ievēlēšanas kārtību un atlases kritērijiem.

“Šo noteikumu pieņemšana Ministru kabinetā ir pirmais posms ceļā uz visaptverošu sistēmu, kas sakārtos tiesisko regulējumu valsts īpašumā esošo uzņēmumu pārvaldībā. Latvijas ekonomiskās izaugsmes, iedzīvotāju labklājības un sabiedrības uzticības valstij un valsts pārvaldei labā ir izšķiroši svarīgi attīstīt caurspīdīgu, efektīvu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi ilgtermiņā. Tas, cik veiksmīgi īstenosim šo pamatvērtību nostiprināšanu tiesiskajā regulējumā un iedzīvināšanu Latvijas biznesa praksē – gan valsts, gan pašvaldību un privātajos uzņēmumos, nosaka arī mūsu kā valsts izredzes pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) kā pilntiesīgai dalībvalstij,” Pēteris Vilks, PKC vadītājs, pamato noteikumu projektu izstrādi.

Lasīt tālāk: Tiek ieviesta atzīta korporatīvās pārvaldības prakse valdes un padomes locekļu atlasē valsts...

PKC uzsāk apmācību kursu korporatīvās pārvaldības jomā valsts kapitālsabiedrībās

(23.11.2015)

24. novembrī līdz ar Viktora Šadinova vadīto semināru par “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” (likums) piemērošanas aspektiem Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) uzsāk apmācību ciklu korporatīvās pārvaldības labās prakses stiprināšanā valsts īpašumā esošajos uzņēmumos.

PKC vadītājs Pēteris Vilks par plānoto apmācību kursu: “Izvērtējot identificētās apmācību vajadzības, ir izveidoti apmācību moduļi, kuru mērķis ir kvalitatīvi ieviest likuma un citu normatīvo aktu prasības, kā arī starptautiski atzīto labo praksi, papildinot zināšanas ar praktisku ieskatu kapitālsabiedrību pārvaldībā. Apmācības ir būtisks pamats, lai stiprinātu vienotu, efektīvu un ilgtspējīgu korporatīvās pārvaldības praksi publisku personu uzņēmējdarbībā. Ar šo apmācību ciklu un normatīvā regulējuma sakārtošanu mēs turpinām mērķtiecīgu un skaidri noteiktu kursu uz pilntiesīgu Latvijas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) 2016. gadā.”

Lasīt tālāk: PKC uzsāk apmācību kursu korporatīvās pārvaldības jomā valsts kapitālsabiedrībās

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC