LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC mērķtiecīgi virzās uz OECD labās prakses ieviešanu valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā

(02.11.2015)

Oktobra beigās Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadība pārstāvēja Latviju sarunās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pārstāvjiem (OECD) sanāksmē Parīzē, informējot par Latvijas progresu OECD rekomendāciju ieviešanā un virzībā pretim OECD labās prakses pārņemšanai valsts īpašumā esošu uzņēmumu pārvaldībā.

PKC vadītājs Pēteris Vilks: “Tiekoties un ziņojot par Latvijas progresu, OECD pozitīvi vērtēja PKC jau paveikto kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijā, tostarp pieņemto Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kas iekļauj iespēju lielajām valsts kapitālsabiedrībām sagatavot gada pārskatus atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kā arī veiktos grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā un PKC darbu pie Ministru kabineta noteikumu projektu un vadlīniju izstrādes valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā. PKC atbildībā ir Publiskas personas kapitāla daļu un pārvaldības likuma ieviešana, ko mēs sasniegsim tikai aktīvi sadarbojoties ar jomas ekspertiem – gan profesionālajām organizācijām, gan nozaru ministrijām.”

Lasīt tālāk: PKC mērķtiecīgi virzās uz OECD labās prakses ieviešanu valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā

Ministru prezidente ziņos Saeimai par valsts attīstības mērķu sasniegšanu

(30.09.2015)

Š.g. 1. oktobrī Ministru prezidente ziņo Saeimai par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Nacionālā attīstības plāna no 2014.-2020. gadam un deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu.

Ziņojums un indikatoru pielikums

Infografika

Aicinām Jūs iepazīties ar infografiku, kas atspoguļo Latvijas virzību pretim valsts attīstības mērķiem un pasākumus, kas tiek īstenoti vai ir nepieciešami šo mērķu sasniegšanai.

Lasīt tālāk: Ministru prezidente ziņos Saeimai par valsts attīstības mērķu sasniegšanu

PKC aicina politikas plānotājus uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu diskusiju

(28.09.2015)

Šonedēļ, 30. septembrī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē informatīvu diskusiju ministriju politikas plānotājiem par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un šo mērķu integrēšanu nacionālajā plānošanas sistēmā.

2015. gada 25. septembrī vairāk kā 150 pasaules valstu vadītāji sanāca uz ANO Ģenerālās asamblejas Ilgtspējīgas attīstības galotņu tikšanos un vienojās par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem (post-2015 mērķi), kas iekļauj vides aizsardzības, ekonomikas ilgtspējas un sociālās attīstības jautājumus.

Lasīt tālāk: PKC aicina politikas plānotājus uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu diskusiju

PKC Atvērto durvju dienā aicina uz diskusiju par valsts īpašumā esošu uzņēmumu pārvaldību

(24.09.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) š.g. 9. oktobrī aicina vidusskolu un augstskolu audzēkņus no visas Latvijas piedalīties debatēs par Latvijā aktuālu tēmu – valsts kapitālsabiedrību pārvaldības efektivitāte. Debates plānotas no plkst. 10.00 – 12.00 Ministru kabineta ēkā.

PKC organizē Atvērto durvju dienas 2015 debates par valsts uzņēmumu pārvaldību, izvirzot diskusijai tādus jautājumus kā – valsts līdzdalība uzņēmējdarbībā, valsts uzņēmumu atbildība pret sabiedrību un valsts uzņēmumu pelnītspēja un šīs peļņas novirzīšanas mērķi.

Lasīt tālāk: PKC Atvērto durvju dienā aicina uz diskusiju par valsts īpašumā esošu uzņēmumu pārvaldību

Jauns Ministru kabineta noteikumu projekts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

(17.09.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu kapitālsabiedrību pārvaldības jomā - Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu maksimālo mēneša atlīdzības apmēru - un aicina sabiedrību un nevalstiskās organizācijas sniegt savu viedokli par to.

Jauns Ministru kabineta noteikumu projekts kapitālsabiedrību pārvaldībā

(10.09.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu kapitālsabiedrību pārvaldības jomā - par valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās valsts ir akcionārs, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un maksājumiem valsts budžetā - un aicina sabiedrību un nevalstiskās organizācijas sniegt savu viedokli par to.

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC