LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam

Pārresoru koordinācijas
centrs

19. februārī notiks pirmā nacionāla mēroga konference labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

(27.01.2016)

Š.g. 19. februārī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē pirmo valsts mēroga konferenci labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās, kas pulcēs vienkopus visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, to pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālos partneru loku.

Šī konference ir pirmais šāda mēroga pasākums Latvijā, kas aizsāk vienlīdzīgu, objektīvu un pozitīvām pārmaiņām iedvesmojošu dialogu starp valsti, sabiedrību, pašvaldībām un uzņēmējiem, lai uzlabotu uzņēmumu aktīvu atdevi, caurspīdīgumu un finanšu rādītājus, un Latvija sekmīgi iestātos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) kā pilntiesīga dalībvalsts, kuras korporatīvā pārvaldība atbilst starptautiskajai labajai praksei.

PKC vadītājs Pēteris Vilks pauž viedokli par labas pārvaldības aktualitāti valsts kapitālsabiedrībās: „Valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai ir būtiska ietekme uz valsts ekonomiku un Latvijas iedzīvotāju labklājību. Dati, kas apkopoti par 2014. gadu liecina, ka visu valsts kapitālsabiedrību apgrozījums 2014. gadā veido ap 18% no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP) jeb vairāk kā 3.5 miljardus eiro. 2014. gada valsts budžetā iemaksātās valsts kapitālsabiedrību dividendes pārsniedz 125 miljonus eiro un kopējais nodarbināto skaits valsts kapitālsabiedrībās – 53 tūkstošus cilvēku, kas veido aptuveni 6.5% no visiem strādājošajiem Latvijā. Valsts kapitālsabiedrību efektīvāka pārvaldība, var sniegt ievērojamu IKP pieaugumu un pozitīvi ietekmēt darba tirgu, kā rezultātā – papildu resursi valsts budžetā ļautu veikt ieguldījumus, lai sasniegtu valsts kopējos stratēģiskos mērķus, kas noteikti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam.”

Lasīt tālāk: 19. februārī notiks pirmā nacionāla mēroga konference labas pārvaldības veicināšanai valsts...

Ministru prezidente sniedz Saeimai ziņojumu par nacionālo drošību

(21.01.2016)

21. janvārī Ministru prezidente atbilstoši Nacionālās drošības likumam sniedza Saeimā pārskatu par Latvijas nacionālo drošību un informēja par atbildīgo institūciju un valdības darbu nacionālās drošības stiprināšanā.

Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pārskatā Saeimai par Latvijas nacionālo drošību (pārskats), analizēta ārējās un iekšējās vides ietekme uz Latvijas nacionālo drošību, Latvijas vieta un loma starptautiskajā drošības sistēmā, kā arī identificēti atbildīgo institūciju veiktie pasākumi nacionālās drošības stiprināšanai.

Atbilstoši pārskatā iekļautajai informācijai, Pārresoru koordinācijas centrs ir sagatavojis informācijas apkopojumu, kurā iekļauti būtiskākie pārskatā identificētie valsts drošības apdraudējumi un riski, kas iedalīti trīs drošības dimensijās: indivīda drošība, iekšējā un starptautiskā drošība.

Lasīt tālāk: Ministru prezidente sniedz Saeimai ziņojumu par nacionālo drošību

Vai zinām, uz ko mēs “NE-parakstāmies”?!

(18.01.2016)

20. janvārī Pārresoru koordinācijas centrs organizē preses konferenci-diskusiju, kurā pētījuma autori – SIA “Kvalitātes un projektu vadība” pētnieki – prezentēs pēc Saeimas deputātu iniciatīvas tapušā pētījuma “Par laulību nereģistrēšanas problemātiku” rezultātus.

Lai arī laulību Latvijas iedzīvotāju neuzskata par novecojušu institūciju, nereģistrētas kopdzīves popularitāte Latvijā arvien pieaug un ārpus laulības dzimst gandrīz puse no visiem Latvijas bērniem. Pētījuma dati rāda, ka pārtraucot nereģistrētu kopdzīvi, katrs ceturtais iedzīvotājs saskaras ar kādiem nozīmīgiem finansiāla vai emocionāla rakstura sarežģījumiem, kuru risināšana ir problemātiska. Pētījuma autori centās rast atbildi uz jautājumu: “Vai ir risinājums indivīdam, sabiedrībai, valstij?”

Šo trešdien, 20. janvārī plkst. 14.00 Ministru kabineta Bibliotēkas telpās notiks pētījuma preses konference-diskusija, kurā par izpētes būtiskākajām atziņām informēs pētījuma autori – pētnieki – Aivita Putniņa, Kristīne Dupate, Māris Brants un Ilze Mileiko. Pētījums pauž pētnieku gūtos secinājumus izpētes gaitā un šo secinājumu analīzi un interpretāciju.

Lasīt tālāk: Vai zinām, uz ko mēs “NE-parakstāmies”?!

PKC nodod sabiedriskajai apspriešanai vadlīniju projektu par informācijas publiskošanu kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

(15.01.2016)

PKC ir izstrādājis Informācijas publiskošanas vadlīniju projektu valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to.

Viedokļa sniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 28. janvārim.

Pastāvīgi tiek uzlabota valdības darba sasaiste ar sasniedzamajiem rezultātiem

(12.01.2016)

Līdz ar Laimdotas Straujumas vadītās valdības demisiju 2015. gada 7. decembrī – nodrošinot valdības darba pēctecību valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar ministrijām ir apkopojis informāciju par Laimdotas Straujumas vadītās valdības rīcības plāna (VRP) izpildi un uzdevumiem, kuru īstenošana būtu turpināma nākamajai valdībai.

VRP ir plašs valsts pārvaldes iestāžu veicamo pasākumu saraksts, kas tiek izstrādāts, ņemot vērā valdības deklarācijā noteiktos valdības darba virzienus, mērķus un uzdevumus visam plānotajam valdības darbības laikam. PKC loma ir ne tikai sniegt atbalstu Ministru prezidenta amata kandidātam valdības deklarācijas un tās īstenošanas plāna jeb VRP satura sagatavošanā, bet arī uzraudzīt to izpildi, nodrošinot, ka VRP iekļautie pasākumi sniedz ieguldījumu valsts kopējo attīstības mērķu, kas noteikti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam (NAP2020), sasniegšanā.

Lasīt tālāk: Pastāvīgi tiek uzlabota valdības darba sasaiste ar sasniedzamajiem rezultātiem

Valdības darba pēctecības nodrošināšana

(06.01.2016)

Līdz ar Laimdotas Straujumas vadītās valdības demisiju 2015. gada 7. decembrī - nodrošinot valdības darba nepārtrauktību un lietu pārņemšanu valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs atbilstoši:

  • Ministru kabineta iekārtas likuma 22. pantam;
  • Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 30. punktam;
  • Ministru prezidenta 2015. gada 7. decembra rezolūcijā Nr.1.1.1/102 dotajam uzdevumam

ir apkopojis informāciju par Laimdotas Straujumas vadītās valdības rīcības plāna (VRP) izpildi un rīcības plāna uzdevumiem, kuru īstenošana ir turpināma un pēctecīgi nododama nākamajai valdībai. 

Atskaite par L. Straujumas VRP izpildi apskatāma šeit.

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC