LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Iespējas, kas jāizmanto
  • No idejas līdz eksportam
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Sākas pieteikšanās otrajai ikgadējai Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai

(10.02.2016)

No š.g. 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa 2016, kas aicina iestādes, organizācijas un privātpersonas pieteikt to īstenotas aktivitātes vai pasākumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību un Apvienot Nāciju Organizācijas izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas (European Sustainable Development Week – ESDW) 2016 tematika šogad ir saistīta ar 2015. gadā apstiprināto globālo ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtību līdz 2030. gadam (Agenda 2030) un tajā ietvertajiem 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Sustainable Development Goals jeb SDGs). Dienaskārtība 2030 identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar ko pasaule šobrīd saskaras vides, sociālā un ekonomiskā dimensijā un kas prasa tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm visos lēmumu pieņemšanas un izpildes līmeņos. Līdz ar to šī gada tematiskās kategorijas ESDW 2016 pieteikumiem ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Lasīt tālāk: Sākas pieteikšanās otrajai ikgadējai Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai

19. februārī notiks pirmā nacionāla mēroga konference labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

(27.01.2016)

Š.g. 19. februārī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē pirmo valsts mēroga konferenci labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās, kas pulcēs vienkopus visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, to pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālos partneru loku.

Šī konference ir pirmais šāda mēroga pasākums Latvijā, kas aizsāk vienlīdzīgu, objektīvu un pozitīvām pārmaiņām iedvesmojošu dialogu starp valsti, sabiedrību, pašvaldībām un uzņēmējiem, lai uzlabotu uzņēmumu aktīvu atdevi, caurspīdīgumu un finanšu rādītājus, un Latvija sekmīgi iestātos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) kā pilntiesīga dalībvalsts, kuras korporatīvā pārvaldība atbilst starptautiskajai labajai praksei.

PKC vadītājs Pēteris Vilks pauž viedokli par labas pārvaldības aktualitāti valsts kapitālsabiedrībās: „Valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai ir būtiska ietekme uz valsts ekonomiku un Latvijas iedzīvotāju labklājību. Dati, kas apkopoti par 2014. gadu liecina, ka visu valsts kapitālsabiedrību apgrozījums 2014. gadā veido ap 18% no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP) jeb vairāk kā 3.5 miljardus eiro. 2014. gada valsts budžetā iemaksātās valsts kapitālsabiedrību dividendes pārsniedz 125 miljonus eiro un kopējais nodarbināto skaits valsts kapitālsabiedrībās – 53 tūkstošus cilvēku, kas veido aptuveni 6.5% no visiem strādājošajiem Latvijā. Valsts kapitālsabiedrību efektīvāka pārvaldība, var sniegt ievērojamu IKP pieaugumu un pozitīvi ietekmēt darba tirgu, kā rezultātā – papildu resursi valsts budžetā ļautu veikt ieguldījumus, lai sasniegtu valsts kopējos stratēģiskos mērķus, kas noteikti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam.”

Lasīt tālāk: 19. februārī notiks pirmā nacionāla mēroga konference labas pārvaldības veicināšanai valsts...

Ministru prezidente sniedz Saeimai ziņojumu par nacionālo drošību

(21.01.2016)

21. janvārī Ministru prezidente atbilstoši Nacionālās drošības likumam sniedza Saeimā pārskatu par Latvijas nacionālo drošību un informēja par atbildīgo institūciju un valdības darbu nacionālās drošības stiprināšanā.

Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pārskatā Saeimai par Latvijas nacionālo drošību (pārskats), analizēta ārējās un iekšējās vides ietekme uz Latvijas nacionālo drošību, Latvijas vieta un loma starptautiskajā drošības sistēmā, kā arī identificēti atbildīgo institūciju veiktie pasākumi nacionālās drošības stiprināšanai.

Atbilstoši pārskatā iekļautajai informācijai, Pārresoru koordinācijas centrs ir sagatavojis informācijas apkopojumu, kurā iekļauti būtiskākie pārskatā identificētie valsts drošības apdraudējumi un riski, kas iedalīti trīs drošības dimensijās: indivīda drošība, iekšējā un starptautiskā drošība.

Lasīt tālāk: Ministru prezidente sniedz Saeimai ziņojumu par nacionālo drošību

Vai zinām, uz ko mēs “NE-parakstāmies”?!

(18.01.2016)

20. janvārī Pārresoru koordinācijas centrs organizē preses konferenci-diskusiju, kurā pētījuma autori – SIA “Kvalitātes un projektu vadība” pētnieki – prezentēs pēc Saeimas deputātu iniciatīvas tapušā pētījuma “Par laulību nereģistrēšanas problemātiku” rezultātus.

Lai arī laulību Latvijas iedzīvotāju neuzskata par novecojušu institūciju, nereģistrētas kopdzīves popularitāte Latvijā arvien pieaug un ārpus laulības dzimst gandrīz puse no visiem Latvijas bērniem. Pētījuma dati rāda, ka pārtraucot nereģistrētu kopdzīvi, katrs ceturtais iedzīvotājs saskaras ar kādiem nozīmīgiem finansiāla vai emocionāla rakstura sarežģījumiem, kuru risināšana ir problemātiska. Pētījuma autori centās rast atbildi uz jautājumu: “Vai ir risinājums indivīdam, sabiedrībai, valstij?”

Šo trešdien, 20. janvārī plkst. 14.00 Ministru kabineta Bibliotēkas telpās notiks pētījuma preses konference-diskusija, kurā par izpētes būtiskākajām atziņām informēs pētījuma autori – pētnieki – Aivita Putniņa, Kristīne Dupate, Māris Brants un Ilze Mileiko. Pētījums pauž pētnieku gūtos secinājumus izpētes gaitā un šo secinājumu analīzi un interpretāciju.

Lasīt tālāk: Vai zinām, uz ko mēs “NE-parakstāmies”?!

PKC nodod sabiedriskajai apspriešanai vadlīniju projektu par informācijas publiskošanu kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

(15.01.2016)

PKC ir izstrādājis Informācijas publiskošanas vadlīniju projektu valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to.

Viedokļa sniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 28. janvārim.

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC