LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem

Pārresoru koordinācijas
centrs

Pastāvīgi tiek uzlabota valdības darba sasaiste ar sasniedzamajiem rezultātiem

(12.01.2016)

Līdz ar Laimdotas Straujumas vadītās valdības demisiju 2015. gada 7. decembrī – nodrošinot valdības darba pēctecību valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar ministrijām ir apkopojis informāciju par Laimdotas Straujumas vadītās valdības rīcības plāna (VRP) izpildi un uzdevumiem, kuru īstenošana būtu turpināma nākamajai valdībai.

VRP ir plašs valsts pārvaldes iestāžu veicamo pasākumu saraksts, kas tiek izstrādāts, ņemot vērā valdības deklarācijā noteiktos valdības darba virzienus, mērķus un uzdevumus visam plānotajam valdības darbības laikam. PKC loma ir ne tikai sniegt atbalstu Ministru prezidenta amata kandidātam valdības deklarācijas un tās īstenošanas plāna jeb VRP satura sagatavošanā, bet arī uzraudzīt to izpildi, nodrošinot, ka VRP iekļautie pasākumi sniedz ieguldījumu valsts kopējo attīstības mērķu, kas noteikti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam (NAP2020), sasniegšanā.

Lasīt tālāk: Pastāvīgi tiek uzlabota valdības darba sasaiste ar sasniedzamajiem rezultātiem

Valdības darba pēctecības nodrošināšana

(06.01.2016)

Līdz ar Laimdotas Straujumas vadītās valdības demisiju 2015. gada 7. decembrī - nodrošinot valdības darba nepārtrauktību un lietu pārņemšanu valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs atbilstoši:

  • Ministru kabineta iekārtas likuma 22. pantam;
  • Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 30. punktam;
  • Ministru prezidenta 2015. gada 7. decembra rezolūcijā Nr.1.1.1/102 dotajam uzdevumam

ir apkopojis informāciju par Laimdotas Straujumas vadītās valdības rīcības plāna (VRP) izpildi un rīcības plāna uzdevumiem, kuru īstenošana ir turpināma un pēctecīgi nododama nākamajai valdībai. 

Atskaite par L. Straujumas VRP izpildi apskatāma šeit.

Vienotas atalgojuma sistēmas pilnveide ļaus paaugstināt valsts aktīvu atdevi un efektīvu pārvaldību

(22.12.2015)

Šodien, 22. decembrī valdība pieņēma Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātos Ministru kabineta noteikumu projektus (noteikumi) par valdes un padomes locekļu skaitu un to maksimālo atalgojuma apmēru valsts īpašumā esošos uzņēmumos un par valsts kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamās peļņas daļas prognozēšanu un noteikšanu. Par šiem noteikumu projektiem notikušas ilgstošas diskusijas ar nozaru ministrijām un sociālajiem un sadarbības partneriem.

PKC vadītājs Pēteris Vilks skaidro noteikumu jēgu: “Vienotas atalgojuma sistēmas pilnveide valsts kapitālsabiedrību valdes locekļiem paredz tās piesaisti līdzīga lieluma privātiem uzņēmumiem, nepārsniedzot vidējo atalgojuma apmēru līdzīga lieluma privātā uzņēmumā. Tajā pašā laikā tā nodrošina ieguldījumu pamatotību – valsts aktīvu atdeves uzlabošanu un finanšu un sociālo mērķu sasniegšanu, uzlabojot valsts kapitālsabiedrību konkurētspēju darbaspēka tirgū un piesaistot profesionālus vadības līmeņa darbiniekus. Pelnoši un efektīvi pārvaldīti valsts aktīvi un valsts kapitālsabiedrības, kas palīdz sasniegt valsts mērķus, ir visas sabiedrības interesēs.”

Lasīt tālāk: Vienotas atalgojuma sistēmas pilnveide ļaus paaugstināt valsts aktīvu atdevi un efektīvu pārvaldību

Valdība strādā pie valsts drošības stiprināšanas un drošības apdraudējumu mazināšanas

(08.12.2015)

Šodien, 8. decembrī valdība pieņēma Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pārskatu Saeimai par Latvijas nacionālo drošību (pārskats), kur analizēta ārējās un iekšējās vides ietekme uz Latvijas nacionālo drošību, Latvijas vieta un loma starptautiskajā drošības sistēmā, kā arī identificēti atbildīgo institūciju veiktie pasākumi nacionālās drošības stiprināšanai.

Pārskata mērķis ir sniegt iedzīvotājiem vispārīgu ieskatu par atbildīgo institūciju un valdības darbu nacionālās drošības stiprināšanā, īstenojot nacionālās drošības plānošanas dokumentus, t.sk. Nacionālo drošības koncepciju un Valsts aizsardzības koncepciju. Nacionālās drošības likums (likums) nosaka drošības plānošanas un uzraudzības sistēmas kopējo ietvaru, un likuma 9. panta 2. punkts paredz Ministru prezidenta ikgadēja pārskata par nacionālo drošību izveidi. Pārskats sagatavots Pārresoru koordinācijas centram sadarbojoties ar ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Satversmes aizsardzības biroju, izmantojot to sniegto publiskojamo informāciju, kas nesatur ierobežotas pieejamības datus, par nacionālās drošības jautājumiem.

Lasīt tālāk: Valdība strādā pie valsts drošības stiprināšanas un drošības apdraudējumu mazināšanas

Tiek ieviesta atzīta korporatīvās pārvaldības prakse valdes un padomes locekļu atlasē valsts kapitālsabiedrībās

(01.12.2015)

Šodien, 1. decembrī valdība atbalstīja vairākus Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātus Ministru kabineta noteikumu projektus (noteikumu projekti) korporatīvās pārvaldības jomā, t.sk. attiecībā uz valsts īpašumā esošu uzņēmumu valdes un padomes locekļu ievēlēšanas kārtību un atlases kritērijiem.

“Šo noteikumu pieņemšana Ministru kabinetā ir pirmais posms ceļā uz visaptverošu sistēmu, kas sakārtos tiesisko regulējumu valsts īpašumā esošo uzņēmumu pārvaldībā. Latvijas ekonomiskās izaugsmes, iedzīvotāju labklājības un sabiedrības uzticības valstij un valsts pārvaldei labā ir izšķiroši svarīgi attīstīt caurspīdīgu, efektīvu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi ilgtermiņā. Tas, cik veiksmīgi īstenosim šo pamatvērtību nostiprināšanu tiesiskajā regulējumā un iedzīvināšanu Latvijas biznesa praksē – gan valsts, gan pašvaldību un privātajos uzņēmumos, nosaka arī mūsu kā valsts izredzes pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) kā pilntiesīgai dalībvalstij,” Pēteris Vilks, PKC vadītājs, pamato noteikumu projektu izstrādi.

Lasīt tālāk: Tiek ieviesta atzīta korporatīvās pārvaldības prakse valdes un padomes locekļu atlasē valsts...

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC