LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam

Pārresoru koordinācijas
centrs

Ministru prezidente ziņos Saeimai par valsts attīstības mērķu sasniegšanu

(30.09.2015)

Š.g. 1. oktobrī Ministru prezidente ziņo Saeimai par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Nacionālā attīstības plāna no 2014.-2020. gadam un deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu.

Ziņojums un indikatoru pielikums

Infografika

Aicinām Jūs iepazīties ar infografiku, kas atspoguļo Latvijas virzību pretim valsts attīstības mērķiem un pasākumus, kas tiek īstenoti vai ir nepieciešami šo mērķu sasniegšanai.

Lasīt tālāk: Ministru prezidente ziņos Saeimai par valsts attīstības mērķu sasniegšanu

PKC aicina politikas plānotājus uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu diskusiju

(28.09.2015)

Šonedēļ, 30. septembrī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē informatīvu diskusiju ministriju politikas plānotājiem par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un šo mērķu integrēšanu nacionālajā plānošanas sistēmā.

2015. gada 25. septembrī vairāk kā 150 pasaules valstu vadītāji sanāca uz ANO Ģenerālās asamblejas Ilgtspējīgas attīstības galotņu tikšanos un vienojās par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem (post-2015 mērķi), kas iekļauj vides aizsardzības, ekonomikas ilgtspējas un sociālās attīstības jautājumus.

Lasīt tālāk: PKC aicina politikas plānotājus uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu diskusiju

PKC Atvērto durvju dienā aicina uz diskusiju par valsts īpašumā esošu uzņēmumu pārvaldību

(24.09.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) š.g. 9. oktobrī aicina vidusskolu un augstskolu audzēkņus no visas Latvijas piedalīties debatēs par Latvijā aktuālu tēmu – valsts kapitālsabiedrību pārvaldības efektivitāte. Debates plānotas no plkst. 10.00 – 12.00 Ministru kabineta ēkā.

PKC organizē Atvērto durvju dienas 2015 debates par valsts uzņēmumu pārvaldību, izvirzot diskusijai tādus jautājumus kā – valsts līdzdalība uzņēmējdarbībā, valsts uzņēmumu atbildība pret sabiedrību un valsts uzņēmumu pelnītspēja un šīs peļņas novirzīšanas mērķi.

Lasīt tālāk: PKC Atvērto durvju dienā aicina uz diskusiju par valsts īpašumā esošu uzņēmumu pārvaldību

Jauns Ministru kabineta noteikumu projekts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

(17.09.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu kapitālsabiedrību pārvaldības jomā - Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu maksimālo mēneša atlīdzības apmēru - un aicina sabiedrību un nevalstiskās organizācijas sniegt savu viedokli par to.

Jauns Ministru kabineta noteikumu projekts kapitālsabiedrību pārvaldībā

(10.09.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu kapitālsabiedrību pārvaldības jomā - par valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās valsts ir akcionārs, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un maksājumiem valsts budžetā - un aicina sabiedrību un nevalstiskās organizācijas sniegt savu viedokli par to.

Ministru prezidente ziņos par valsts attīstības mērķu sasniegšanu un NAP2020 īstenošanu

(07.09.2015)

8. septembrī Ministru prezidente Laimdota Straujuma ziņos valdībai par Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (LV 2030) un Latvijas Nacionālā attīstības plāna no 2014.–2020. gadam (NAP2020) īstenošanu un valdības paveikto virzībā pretim valsts attīstības mērķiem, kā arī rekomendācijas to sekmīgai sasniegšanai.

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) Ministru prezidentes uzdevumā ir izstrādājis „Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna no 2014.–2020. gadam un Laimdotas Straujumas vadītās valdības deklarācijas par iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumu” (ziņojums), kas iekļauj konkrētu sasniedzamo rezultātu vērtējumu attiecībā pret noteiktiem attīstības mērķiem laika posmā līdz 2030. gadam.

PKC vadītājs P. Vilks skaidro ziņojuma būtību: „Kopumā Latvijas virzība pretim LV 2030 mērķiem un NAP2020 īstenošanai vērtējama kā stabila. PKC izstrādātais ziņojums parāda jomas, kurās mēs virzāmies pretim valsts attīstības mērķiem stabili un nereti pat pārsniedzam prognozēto progresu, kā arī atspoguļo tās jomas, kur nepieciešama aktīvāka un mērķorientētāka rīcība.”

Lasīt tālāk: Ministru prezidente ziņos par valsts attīstības mērķu sasniegšanu un NAP2020 īstenošanu

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC