LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • No idejas līdz eksportam
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Jauns Ministru kabineta noteikumu projekts kapitālsabiedrību pārvaldībā

(10.09.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu kapitālsabiedrību pārvaldības jomā - par valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās valsts ir akcionārs, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un maksājumiem valsts budžetā - un aicina sabiedrību un nevalstiskās organizācijas sniegt savu viedokli par to.

Ministru prezidente ziņos par valsts attīstības mērķu sasniegšanu un NAP2020 īstenošanu

(07.09.2015)

8. septembrī Ministru prezidente Laimdota Straujuma ziņos valdībai par Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (LV 2030) un Latvijas Nacionālā attīstības plāna no 2014.–2020. gadam (NAP2020) īstenošanu un valdības paveikto virzībā pretim valsts attīstības mērķiem, kā arī rekomendācijas to sekmīgai sasniegšanai.

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) Ministru prezidentes uzdevumā ir izstrādājis „Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna no 2014.–2020. gadam un Laimdotas Straujumas vadītās valdības deklarācijas par iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumu” (ziņojums), kas iekļauj konkrētu sasniedzamo rezultātu vērtējumu attiecībā pret noteiktiem attīstības mērķiem laika posmā līdz 2030. gadam.

PKC vadītājs P. Vilks skaidro ziņojuma būtību: „Kopumā Latvijas virzība pretim LV 2030 mērķiem un NAP2020 īstenošanai vērtējama kā stabila. PKC izstrādātais ziņojums parāda jomas, kurās mēs virzāmies pretim valsts attīstības mērķiem stabili un nereti pat pārsniedzam prognozēto progresu, kā arī atspoguļo tās jomas, kur nepieciešama aktīvāka un mērķorientētāka rīcība.”

Lasīt tālāk: Ministru prezidente ziņos par valsts attīstības mērķu sasniegšanu un NAP2020 īstenošanu

Daļa tieslietu sistēmas uzlabojumu jau ieviesti, būtiskākās reformas stāsies spēkā no 2016. gada

(18.08.2015)

14. augustā notika Nacionālās attīstības padomes (padome) sēde, kurā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ziņoja par uzņēmējdarbības vides attīstības problēmjautājumiem, kas saistīti ar tieslietu sistēmas darbību, un informēja par Tieslietu ministrijas īstenoto, kā arī plānotajām reformām uzņēmējdarbības tiesiskās vides uzlabošanai.

Lasīt tālāk: Daļa tieslietu sistēmas uzlabojumu jau ieviesti, būtiskākās reformas stāsies spēkā no 2016. gada

Ministru prezidentes vadītā padome vērtēs risinājumus tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanai

(12.08.2015)

Piektdien, 14. augustā Nacionālās attīstības padomes (padome) dalībnieki uzklausīs Tieslietu ministra ziņojumu par uzņēmējdarbības vides attīstības problēmjautājumiem, kas saistīti ar tieslietu sistēmas darbību, un pārrunās iespējamos risinājumus to uzlabošanai.

Ziņojumu papildinās Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIP) un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) identificētie problēmjautājumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu un attīstību, kā arī sekmīgu investīciju piesaisti.

Lasīt tālāk: Ministru prezidentes vadītā padome vērtēs risinājumus tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanai

PKC ir aktualizējis valsts kapitālsabiedrību un to kapitāla daļu sarakstu uz 2015. gada 1. jūliju

(11.08.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs, izmantojot valsts institūciju sniegto informāciju un SIA „Lursoft" datus, ir aktualizējis informāciju par valstij, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Apkopotā informācija raksturo situāciju uz š.g. 1. jūliju. Pilns kapitālsabiedrību un kapitāla daļu saraksts atrodams šeit.

Pirmā Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa Latvijā aizvadīta ar septiņiem pasākumiem

(08.06.2015)

No šī gada 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un 17 citās valstīs Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļas (ESDW) 2015 ietvaros notika vairāk kā 1500 pasākumi. ESDW mērķis ir sekmēt un izcelt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu Eiropas līmenī.

Latvijā ESDW 2015 ietvaros norisinājās septiņi uz ilgtspējīgu attīstību vērsti pasākumi un aktivitātes, kas aktualizēja sabiedrībai aktuālus tematus sociālā, ekonomiskā un vides dimensijā. Pasākumi ietvēra gan nevalstisko organizāciju (NVO), gan arī uzņēmumu aktivitātes.

No 3.-5. jūnijam norisinājās 2. Latvijas Lauku kopienu parlaments, kas pulcēja vairāk kā 200 lauku kopienu pārstāvju un ekspertu no Latvijas un ārvalstīm. Diskusijas 17 darba grupās noslēdzās ar kopīgi izstrādātu rezolūciju izaugsmes priekšnosacījumu radīšanai mazajās pilsētās un lauku reģionos. Rezolūcija tiks nodota atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī izskatīta 2015. gada Eiropas Lauku parlamentā Skotijā. „Lauku attīstības entuziasti apliecināja, ka ar drosmi un pašiniciatīvu ir iespējams sekmīgi risināt 21. gadsimta izaicinājumus arī lauku teritorijās”, stāsta Alise Vītola, Pārresoru koordinācijas centra konsultante un eksperte reģionālās attīstības jautājumos.

Lasīt tālāk: Pirmā Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa Latvijā aizvadīta ar septiņiem pasākumiem

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC