LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem

Pārresoru koordinācijas
centrs

Daļa tieslietu sistēmas uzlabojumu jau ieviesti, būtiskākās reformas stāsies spēkā no 2016. gada

(18.08.2015)

14. augustā notika Nacionālās attīstības padomes (padome) sēde, kurā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ziņoja par uzņēmējdarbības vides attīstības problēmjautājumiem, kas saistīti ar tieslietu sistēmas darbību, un informēja par Tieslietu ministrijas īstenoto, kā arī plānotajām reformām uzņēmējdarbības tiesiskās vides uzlabošanai.

Lasīt tālāk: Daļa tieslietu sistēmas uzlabojumu jau ieviesti, būtiskākās reformas stāsies spēkā no 2016. gada

Ministru prezidentes vadītā padome vērtēs risinājumus tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanai

(12.08.2015)

Piektdien, 14. augustā Nacionālās attīstības padomes (padome) dalībnieki uzklausīs Tieslietu ministra ziņojumu par uzņēmējdarbības vides attīstības problēmjautājumiem, kas saistīti ar tieslietu sistēmas darbību, un pārrunās iespējamos risinājumus to uzlabošanai.

Ziņojumu papildinās Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIP) un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) identificētie problēmjautājumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu un attīstību, kā arī sekmīgu investīciju piesaisti.

Lasīt tālāk: Ministru prezidentes vadītā padome vērtēs risinājumus tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanai

PKC ir aktualizējis valsts kapitālsabiedrību un to kapitāla daļu sarakstu uz 2015. gada 1. jūliju

(11.08.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs, izmantojot valsts institūciju sniegto informāciju un SIA „Lursoft" datus, ir aktualizējis informāciju par valstij, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Apkopotā informācija raksturo situāciju uz š.g. 1. jūliju. Pilns kapitālsabiedrību un kapitāla daļu saraksts atrodams šeit.

Pirmā Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa Latvijā aizvadīta ar septiņiem pasākumiem

(08.06.2015)

No šī gada 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un 17 citās valstīs Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļas (ESDW) 2015 ietvaros notika vairāk kā 1500 pasākumi. ESDW mērķis ir sekmēt un izcelt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu Eiropas līmenī.

Latvijā ESDW 2015 ietvaros norisinājās septiņi uz ilgtspējīgu attīstību vērsti pasākumi un aktivitātes, kas aktualizēja sabiedrībai aktuālus tematus sociālā, ekonomiskā un vides dimensijā. Pasākumi ietvēra gan nevalstisko organizāciju (NVO), gan arī uzņēmumu aktivitātes.

No 3.-5. jūnijam norisinājās 2. Latvijas Lauku kopienu parlaments, kas pulcēja vairāk kā 200 lauku kopienu pārstāvju un ekspertu no Latvijas un ārvalstīm. Diskusijas 17 darba grupās noslēdzās ar kopīgi izstrādātu rezolūciju izaugsmes priekšnosacījumu radīšanai mazajās pilsētās un lauku reģionos. Rezolūcija tiks nodota atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī izskatīta 2015. gada Eiropas Lauku parlamentā Skotijā. „Lauku attīstības entuziasti apliecināja, ka ar drosmi un pašiniciatīvu ir iespējams sekmīgi risināt 21. gadsimta izaicinājumus arī lauku teritorijās”, stāsta Alise Vītola, Pārresoru koordinācijas centra konsultante un eksperte reģionālās attīstības jautājumos.

Lasīt tālāk: Pirmā Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa Latvijā aizvadīta ar septiņiem pasākumiem

Nacionālās attīstības padome strādās ar nozarēm, kurās nepieciešamas strukturālās reformas

(04.06.2015)

Šodien, 4. jūnijā notika Nacionālās attīstības padomes (padome) sēde, kuras laikā klātesošie diskutēja par uzņēmējdarbības vides attīstības iespējām un pašreiz identificētajiem riskiem turpmākai valsts ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī vienojās par turpmāko padomes darba kārtību, to virzot uz valsts konkurētspējas celšanu un iedzīvotāju labklājības sekmēšanu caur tautsaimniecības izaugsmi un uzņēmumu eksportspējas un produktivitātes sistemātisku un ilgtspējīgu kāpināšanu.

Sēdes laikā Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks ziņoja par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) prioritātes „Tautsaimniecības izaugsme” īstenošanu atbilstoši aktuālajiem datiem un to analīzei. Vilks aktualizēja diskusiju par strukturālajām reformām, kas tiešā un netiešā veidā var sniegt uzlabojumus uzņēmējdarbības vides un valsts konkurētspējas jomās, uzsverot, ka valdībai ir jāspēj panākt pēc iespējas lielāks pozitīvs efekts uz tautsaimniecību ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem un pēc iespējas mazākiem finanšu resursiem.

Lasīt tālāk: Nacionālās attīstības padome strādās ar nozarēm, kurās nepieciešamas strukturālās reformas

Informācijas tehnoloģijas var veicināt nodarbinātību reģionos

(03.06.2015)

Šodien, 3. jūnijā aizsākas biedrības „Latvijas Lauku forums” organizētais Otrais Lauku kopienu parlaments, kas norisinās Līgatnē no 3.–5.jūnijam. Lauku kopienu parlamenta vadošā tēma trīs dienu garumā ir: Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos.

Pārresoru koordinācijas centra konsultante un eksperte reģionālās attīstības jautājumos Alise Vītola iepazīstināja pasākuma apmeklētājus ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, strādājot attālināti.

Alise Vītola: „Lauku teritorijas kā Latvijā, tā Eiropā saskaras ar būtisku izaicinājumu – iedzīvotāju skaita samazināšanos un „smadzeņu aizplūšanu” – jauniem un izglītotiem cilvēkiem dodoties uz lielpilsētām. Lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti lauku teritorijās un nodrošinātu konkurētspējīga darba un atalgojuma iespējas, ir būtiski sekmēt nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību, kur viens no darbavietu veidošanas virzieniem ir tieši attālinātā darba iespēju izmantošana un popularizēšana.

Lauku kopienu parlamenta darba grupas „Pieslēdzies darbam no mājām laukos: kā informācijas tehnoloģijas veicina nodarbinātību laukos?” dalībnieki iepazinās arī ar Igaunijas 15 gadu ilgo pieredzi attālinātā darba veicināšanā lauku reģionos un diskutēja par tās piemērošanu Latvijas apstākļiem.

Lasīt tālāk: Informācijas tehnoloģijas var veicināt nodarbinātību reģionos

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC