LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem

Pārresoru koordinācijas
centrs

Darba grupa reformu izvērtēšanai valsts budžeta efektīvam izlietojumam

 

Līdz ar Ministru prezidentes 2015. gada 17. jūlija rīkojumu Nr. 300 PKC vadībā ir izveidota starpinstitucionāla darba grupa, kuras mērķis ir izvērtēt iespējamās reformas, kas sekmētu valsts budžeta izdevumu samazināšanu un efektīvāku valsts budžeta līdzekļu izlietojumu noteiktās valsts politikas jomās, sagatavojot attiecīgus priekšlikumus to īstenošanai.

Darba grupas vadītājs ir Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks. Darba grupas sastāvā ir PKC, Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji.

Darba grupas uzdevumi ir apzināt gadījumus, kad:

  1. valsts budžeta līdzekļu izlietojums nav skaidri saistāms ar ieguvumiem nozaru politiku mērķu sasniegšanā.
  2. valsts budžeta līdzekļu izlietojuma rezultātā sasniegtie ieguvumi ir neatbilstoši zemi, salīdzinot tos ar ieguldītajiem līdzekļiem.
  3. valsts budžeta līdzekļu izmantošana neatbilst noteiktiem publiskās pārvaldes uzdevumiem vai publisko pakalpojumu sniegšanai, un izstrādāt priekšlikumus šādu risku novēršanai.

Darba grupai uzdots sagatavot un atbilstoši 2016. gada budžeta veidošanas procesa grafikam iesniegt attiecīgus priekšlikumus Ministru prezidentam.

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC