LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs

Pārresoru koordinācijas
centrs

Sadarbības platforma "Demogrāfisko lietu centrs"

 

Lai nodrošinātu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību prioritātes “Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums” īstenošanu, izveidota ekspertu sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs” tautas ataudzes atbalsta pasākumu izstrādei un pilnveidošanai.

"Demogrāfisko lietu centra" vadītājs: Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parādnieks

Ar pilnu sadarbības platformas dalībnieku sastāvu un Ministru prezidenta Māra Kučinska rīkojumu par "Demogrāfisko lietu centra" izveidi Jūs varat iepazīties šeit.

Kontakti: 

Ieva Kārkliņa, Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” koordinatore, e-pasts: dlc@pkc.mk.gov.lv 

 

Sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" panāktais atbalsts ģimenēm ar bērniem (īstenošanai sākot no 2017. gada)skatīt šeit

DLC prezentācija Demogrāfijas lietu apakškomisijā 17.01.2017.- līdzšinējā darbība un 2017. gada aktualitātes

 

Sadarbības platformas darba sēdes:

2016. gada 14. aprīļa - 1. sēdes darba kārtība

Pārresoru koordinācijas centra ekspertes Ievas Kārkliņas prezentācija - Status Quo tautas ataudzē: NAP2020 mērķu sasniegšanas progress

Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktores Līga Āboliņas prezentācija - Ģimenes valsts politika - mērķi un izaicinājumi

2016. gada 21. aprīļa - 2. sēdes darba kārtība

2016. gada 12. maija - 3. sēdes darba kārtība

2016. gada 19. maija - 4. sēdes darba kārtība

2016. gada 9. jūnija - 5. sēdes darba kārtība

2016. gada 21.jūnijā notika kārtējā Demogrāfisko lietu padomes sēde, kuras laikā sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) vadītājs, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parādnieks Padomi iepazīstināja ar Konceptuālo ziņojumu “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā”. DLC priekšlikumi primāri vērsti uz atbalstu īpaši nabadzības riskam pakļautajām ģimenēm, kā arī sistēmiskiem grozījumiem esošajā regulējumā ar mērķi novērst atsevišķas sociāli netaisnīgas situācijas.

Demogrāfisko lietu padome ziņojumu konceptuāli atbalstīja, kā prioritāti izvirzot pašreizējā atbalsta ģimenēm ar bērniem efektivitātes izvērtējumu, bet pārējo DLC priekšlikumu īstenošanas iespējas noteica skatīt valsts budžeta veidošanas procesā.

Demogrāfisko lietu padomes 21. jūnija sēdes protokollēmums Nr. 16

DLP iesniegtais konceptuālais ziņojums

2016. gada 30. jūnija - 6. sēdes darba kārtība

2016. gada 8. septembra - 7. sēdes darba kārtība

2016. gada 3. novembra - 8. sēdes darba kārtība

2016. gada 1. decembra - 9. sēdes darba kārtība

2017. gada 12. janvāra - 10. sēdes darba kārtība

2017. gada 26. janvāra - 11. sēdes darba kārtība

2017. gada 2. marta -12. sēdes darba kārtība

 

DLC starptautiskā sadarbība

Norden programmas „Valsts administrācijas mobilitāte” ietvaros, īstenojot projektu „Pierādījumos balstīta ģimenes politika tautas ataudzes veicināšanai: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzes apmaiņa” (PA-GRO-958) laika posmā no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada februārim DLC dalībnieki pieredzes apmaiņas vizītēs apmeklējuši Zviedriju, Somiju un Norvēģiju.

Informācija par vizīti Zviedrijā 2016. gada 12.-14.oktobrī

Informācija par vizīti Somijā 2016. gada 14.-16.decembrī

Informācija par vizīti Norvēģijā 2017. gada 1.-3.februārī

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC