Infografikas

atbalsts bērnu emocionālajai un psihiskajai veselībai

 

 

Atbalsta bērniem ar psihiskiem, attīstības un uzvedības traucējumiem pilnveide

Lasīt vairāk...

valsts kapitālsabiedrību pienesums Latvijas ekonomikā

 

 

Valsts kapitālsabiedrību pienesums Latvijas ekonomikā, 2018 (dati par 2016. gadu)

valsts kapitālsabiedrību pienesums Latvijas ekonomikā

 

 

Valsts kapitālsabiedrību loma Latvijas ekonomikā, 2017 (dati par 2015. gadu)

Kā sasniedzam valsts attīstības mērķus, 2015

 

 

Kā Latvija sasniedz tās attīstības mērķus?, 2015

kas ir Valdības rīcības plāns

 

 

Kas ir Valdības rīcības plāns?, 2015

NAP2020 īstenošana un indikatīvais finansējums

 

 

Valsts attīstības mērķi un to indikatīvais finansējums līdz 2020. gadam, 2012