LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • No idejas līdz eksportam
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

NAP2020 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

NAP2020 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana noslēgusies

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020) izstrādes ietvaros tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros par NAP2020 sākotnējo redakciju ir sagatavots vides pārskata projekts, kas tika nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 2012.gada 15.oktobrim. 

Ieskatam piedāvājam kopsavilkumu.

2012.gada 13.novembra NAP2020 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

NAP2020 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pielikumi 

NAP2020 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pārskats 

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par NAP2020 Vides pārskatu

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC