LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • No idejas līdz eksportam
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām

 

Kā vienu no valsts kapitālsabiedrību labas pārvaldības un caurskatāmības līdzekļiem var minēt ikgadēja publiskā gada pārskata sagatavošanu. Atbilstoši likumam, PKC turpmāk ik gadu gatavos publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām.

2016

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska ietekme uz valsts attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību un valsts budžeta ieņēmumiem, tādēļ jo īpaši svarīgi ir nodrošināt valsts ieguldītā kapitāla efektīvu izmantošanu, uzlabojot kapitāla atdeves rādītājus un veicinot kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu. Pārskats ļauj iepazīties ar progresu šo rādītāju sasniegšanā un novērtēt īstenoto pasākumu efektivitāti 2015. gadā.

gada parsk 2015

Jūs varat iepazīties ar PKC sagatavoto pārskatu par 2015. gadu šeit.

Pārskats angļu valodā.

 

Jūs varat lejuplādēt PKC sagatavoto pārskatu par 2015. gadu šeit.

Pārskats angļu valodā lejuplādei.

 

2015

2015. gadā sagatavotais pārskats ir pirmais šāda veida informācijas apkopojums par valstij piederošajām kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām kopš 2010. gada, un tas ataino esošo situāciju saistībā ar valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām, kā arī valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem.

Kap sab parskats

Jūs varat iepazīties ar PKC sagatavoto pārskatu par 2014. gadu šeit.

Pārskats angļu valodā.

 

Jūs varat lejuplādēt PKC sagatavoto pārskatu par 2014. gadu šeit.

Pārskats angļu valodā lejuplādei.

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC