LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

 • Lai draugi paliktu Latvijā
 • Iespējas, kas jāizmanto
 • Drošībai par sevi un tuvajiem
 • No idejas līdz eksportam
 • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
 • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
 • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Aktuālās vakances valsts kapitālsabiedrībās

 

VESELĪBAS MINISTRIJA kā valsts SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" kapitāla daļu turētāja izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu - valsts SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes loceklis/-e (priekšsēdētājs/-a)

 

Valsts SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes locekļa/-les (priekšsēdētāja/-as) amata kandidātam/-ei izvirzāmās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā, ekonomikā vai vadībzinībās
 • vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā
 • praktiskā darba pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas īstenošanu, administratīvo un pārmaiņu vadību
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana
 • izpratne par VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā attīstības un stratēģisko plānošanu
 • zināšanas un izpratne par administratīvo, personāla un pārmaiņu vadības procesu
 • zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
 • angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientējoties profesionālajā terminoloģijā. Vēlama vēl vismaz vienas svešvalodas zināšana
 • nevainojama reputācija

 

Ja vēlaties piedalīties amata konkursā, tad 20 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā (Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011) vai uz oficiālo elektroniskā pasta adresi vm@vm.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi "Pieteikums VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes locekļa/-es (priekšsēdētāja/-as) amata konkursam" šādus dokumentus:

 • personīgi parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina paziņojumā norādītās pieredzes un prasmju esamību
 • personīgi parakstītu un datētu Curriculum Vitae (CV), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām
 • izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas
 • stratēģisko redzējumu par VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" darbību un attīstību medicīnas jomā, iekļaujot ieskatu par kapitālsabiedrības darbības mērķi, svarīgākajām nākotnes prioritātēm, veicamajām darbībām mērķu sasniegšanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos (500-1000 vārdu apjomā)
 • apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām

Papildu informācija pa tālr. 67876017 (Personāla un dokumentu pārvaldības departaments).

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC