LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

 • No idejas līdz eksportam
 • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
 • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
 • Iespējas, kas jāizmanto
 • Drošībai par sevi un tuvajiem
 • Labākai dzīvei Latvijā
 • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Aktuālās vakances valsts kapitālsabiedrībās

 

VESELĪBAS MINISTRIJA izsludina konkursu uz 

valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 

VALDES LOCEKĻA/-LES amatu

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valdes locekļa/-es amata kandidātam/-ei izvirzāmās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā vai jomā, kas nepieciešama, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus konkrētajā amatā
 • vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas valdes locekļa pienākumu pildīšanai
 • praktiskā darba pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas īstenošanu, administratīvo un pārmaiņu vadību
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana
 • izpratne par VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā attīstības un stratēģisko plānošanu
 • zināšanas un izpratne par administratīvo, personāla un pārmaiņu vadības procesu
 • zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
 • angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientējoties profesionālajā terminoloģijā. Vēlamas vēl vismaz vienas svešvalodas zināšanas
 • nevainojama reputācija

Ja vēlaties piedalīties amata konkursā, tad līdz 2017. gada 26. februārim lūdzam iesniegt Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā (Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011) vai nosūtīt uz oficiālo elektroniskā pasta adresi vm@vm.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi "Pieteikums VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valdes locekļa/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

 • personīgi parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina paziņojumā norādītās pieredzes un prasmju esamību
 • personīgi parakstītu un datētu Curriculum Vitae (CV), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām
 • izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas
 • apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām

Papildu informācija pa tālruni 67876028 (Juridiskā nodaļa).

 

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC