LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • No idejas līdz eksportam
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Aktuālās vakances valsts kapitālsabiedrībās

Aicinām iepazīties ar aktuālajām vakancēm valsts kapitālsabiedrībās šeit: http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/vakances-kapitalsabiedribas/ 

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC