LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • No idejas līdz eksportam
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Kontakti

Pārresoru koordinācijas centrs 
(Cross-Sectoral Coordination Centre, Центр по межведомственной координации)
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Tālrunis: 67082811, 67082813
Fakss: 67082996
Reģistrācijas nr.: 90009682011
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

Kontaktpersona plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem:

Elīna Krūzkopa
tālr. 67082813, 26797427
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv.

 

Vārds, uzvārds

amats

tālrunis

e-pasts

Pēteris Vilks PKC vadītājs 67082814 peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv
Rudīte Osvalde PKC vadītāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 67082971 rudite.osvalde@pkc.mk.gov.lv
Vladislavs Vesperis PKC vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs 67082812 vladislavs.vesperis@pkc.mk.gov.lv 
Elīna Krūzkopa konsultante 67082813 elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv 
Gunta Lejiete konsultante 67082811 gunta.lejiete@pkc.mk.gov.lv 
Kristīne Ozoliņa konsultante 67082973 kristine.ozolina@pkc.mk.gov.lv 
Dace Valte-Rancāne konsultante 67082975 dace.valte@pkc.mk.gov.lv 
       

Attīstības plānošanas nodaļa

Kārlis Gūtmanis konsultants 67082995 karlis.gutmanis@pkc.mk.gov.lv 
Ieva Kārkliņa konsultante 67082928 ieva.karklina@pkc.mk.gov.lv 
Māra Sīmane konsultante 67082923 mara.simane@pkc.mk.gov.lv 
Jānis Zvīgulis konsultants 67082903 janis.zvigulis@pkc.mk.gov.lv 
       
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa  
Edvīns Karnītis konsultants 67082934 edvins.karnitis@pkc.mk.gov.lv 
Normunds Krūmiņš konsultants 67082811 normunds.krumins@pkc.mk.gov.lv 
Iveta Ozoliņa konsultante 67082993 iveta.ozolina@pkc.mk.gov.lv
Elīna Petrovska konsultante 67082991 elina.petrovska@pkc.mk.gov.lv 
Sigita Sniķere konsultante 67082992 sigita.snikere@pkc.mk.gov.lv 
Irīna Žemaite-Dziceviča konsultante 67082972 irina.zemaite@pkc.mk.gov.lv
     

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa

Dzintra Gasūne vadītāja 67082921 dzintra.gasune@pkc.mk.gov.lv 
Sarmīte Ozola konsultante 67082815 sarmite.ozola@pkc.mk.gov.lv 
Ilze Puķīte konsultante 67082997 ilze.pukite@pkc.mk.gov.lv 
Kristīne Priede konsultante 67082994 kristine.priede@pkc.mk.gov.lv 
Solvita Štrāle juriskonsulte 67082920 solvita.strale@pkc.mk.gov.lv 

 

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:

  • piektdienās 15:00 - 17:00, iepriekš vienojoties (PKC vadītājs Pēteris Vilks)
  • citā laikā, iepriekš vienojoties (citi darbinieki)

 

Kā mūs atrast?

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC