Latvija iesniedz ANO ziņojumu par Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu

Š.g. 16.-18. jūlijā Latvija prezentēs "Ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu" ANO augsta līmeņa politikas forumā. Ziņojums apkopo informāciju par to, kā Latvijas iedzīvotāji, valdība, pašvaldības, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas kopīgiem spēkiem, aktīvi iesaistoties, īsteno 2015. gadā ANO apstiprinātos 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) līdz 2030. gadam, rāda sasniegto progresu un izaicinājumus nacionālā līmenī, kā arī izceļ radošus ieviešanas instrumentus un sadarbības prakses.

Līdz ar ziņojumu un praktisku IAM integrēšanu Latvijas attīstības plānošanas sistēmā, mēs kā sabiedrība paužam atbildību un gatavību rīkoties kopīgu mērķu sasniegšanai visas pasaules mērogā.

 

Latvia. Review on the implementation of SDGs

Ziņojums (atvēruma skatā)

Ziņojums (vienas lapas skatā - mobilajām ierīcēm)