Diskutēs par nacionālā kapitāla tirgus attīstību, kotējot valsts kapitālsabiedrības biržā

Šo piektdien, 1. decembrī Latvijas vērtspapīru birža Nasdaq Riga kopā ar Pārresoru koordinācijas centru organizē paneļdiskusiju par nacionālā kapitāla tirgus attīstību kā instrumentu Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai. Diskusijas mērķis ir informēt par ieguvumiem Latvijas ekonomikai, uzņēmumu attīstībai un pārvaldībai, un izrietoši – iedzīvotājiem, kotējot valsts kapitālsabiedrības biržā.

Attīstīts kapitāla tirgus un valstij piederošo uzņēmumu daļēja kotācija biržā  var veicināt labas pārvaldības praksi valstij piederošajos uzņēmumos un sniegt iespēju caur piesaistīto privāto kapitālu (papildu finanšu resursi attīstībai) veicināt uzņēmumu tālāko izaugsmi, t.sk. attīstot eksporta iespējas, sekmējot inovācijas un radot jaunas darba vietas ar augstu pievienoto vērtību. Šāda prakse ļauj dalīt uzņēmējdarbības risku ar privāto sektoru, mazināt atkarību no banku finansējuma un kreditēšanas un publisko resursu ieguldīšanas nepieciešamības (nereti uz neizdevīgiem nosacījumiem/ augstiem procentiem) un vienlaikus valstij saglabāt kontrolējošo ietekmi stratēģiski svarīgos uzņēmumos.

Valstij piederošo uzņēmumu kotēšana biržā ir vispāratzīta prakse, kas tiek pielietota attīstītajās valstīs, t.sk. vairākām Eiropas valstīm paužot gatavību piedāvāt valstij piederošos uzņēmumus investoriem ar mērķi padarīt šo uzņēmumu darbību efektīvāku un nodrošināt papildu ieņēmumus valsts budžetā, vienlaikus atbrīvojot publiskos finanšu resursus citām investīcijām.

Diskusiju varēs vērot tiešraidē 1. decembrī, no plkst.9.00 LETA, kā arī PKC mājaslapā - šeit.