Pārresoru koordinācijas centrs ir apstiprinājis iestādes darbības stratēģiju 2017.-2019. gadam.

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir apstiprinājis iestādes darbības stratēģiju 2017.-2019. gadam.

PKC darbības stratēģija