PKC ir izstrādājis ziņojuma projektu par valsts attīstības mērķu īstenošanas progresu

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir izstrādājis ziņojuma projektu par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam (NAP2020) un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošanu.

Ziņojumā vērtēta augstākā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu aktualitāte un nozīme, progress saistībā ar NAP2020 mērķu un uzdevumu īstenošanu, analizēti NAP2020 īstenošanas gaitu ietekmējošie faktori un sniegts Latvijas konkurētspējas novērtējums, iezīmējot iespējamās prioritātes un izšķiršanās nākotnei, tostarp kontekstā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai nodrošinātu sekmīgu un līdzsvarotu valsts attīstību.

Aicinām iepazīties ar ziņojuma projektu un izteikt priekšlikumus ziņojuma pilnveidei, tos sūtot uz e-pastu: pkc@pkc.mk.gov.lv līdz š.g. 1. decembrim! 

Ziņojuma projekts

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar PKC eksperti Sigitu Sniķeri: sigita.snikere@pkc.mk.gov.lv; tālr.67082992.