Turpinās pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

No š.g. 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā norisināsies jau trešā Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa, sniedzot iespēju ikvienam interesentam un organizācijai popularizēt uz ilgtspējīgu attīstību vērstas aktivitātes un pasākumus, kā arī izcelt savu ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā (European Sustainable Development Week – ESDW) ik gadu notiek vairāk nekā 4000 pasākumu, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību – rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resursu nākotni. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar informāciju par ESDW 2017, citu dalībnieku aktivitātēm un pieteikt savu ideju vai projektu, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību un Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/.  

ESDW pauž atbalstu un iesaista sociāli aktīvus iedzīvotājus un atbildīgus uzņēmumus visā Eiropā 2015. gadā apstiprinātās globālās ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtības līdz 2030. gadam (Agenda 2030) un tajā ietverto 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu (Sustainable Development Goals jeb SDGs; latviski – IAM) sasniegšanā. Dienaskārtība 2030 identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar ko pasaule šobrīd saskaras vides, sociālā un ekonomikas dimensijā un kas prasa tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm – valstīm un iedzīvotājiem. Ilgtspējas un IAM tematika ietver tādus globālos izaicinājumus kā nabadzības un bada izskaušana, veselības aprūpes un izglītības pieejamība un kvalitāte, dzimumu līdztiesība un pienācīga darba iespējas ikvienam, atbildīgs patēriņš un ražošana, miers un taisnīgums, rīcība planētas un tās resursu aizsardzībai u.c.

Aicinām pieteikt Jūsu īstenoto projektu un ideju publicitātes pasākumus Ilgtspējīgas attīstības nedēļas norises ietvaros, kura norisināsies laika posmā no 2016.  gada 30. maija līdz 5. jūnijam. Pieteikt Jūsu pasākumu iespējams ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/ līdz š.g. 29. maijam. Dalība ESDW sniedz iespēju popularizēt ilgtspējas iniciatīvas, paust organizācijas sociālo atbildību un vērtības caur reāliem piemēriem, kā arī uzskatāmi parādīt savu līdzdalību IAM sasniegšanā, vienlaikus ļaujot iepazīties ar citām tematiskām aktivitātēm visā Eiropā un iegūstot starptautiskus kontaktus turpmākai sadarbībai. Visa informācija par ESDW 2017 ietvaros organizētajiem pasākumiem pēc to apstiprināšanas tiek ievietota un ir pieejama ESDW tīmekļa vietnē.

Pagājušogad ESDW 2016 ietvaros notika vairāk nekā 4200 uz ilgtspējīgu attīstību vērsti pasākumi gandrīz 40 Eiropas valstīs, t.sk. astoņi pasākumi Latvijā. ESDW mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, izceļot iesaistīto dalībnieku ieguldījumu IAM sasniegšanā un kalpojot par virtuālas tīklošanās platformu Eiropas mērogā.

ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

Papildu informācija un pieteikšanās e-forma pieejama ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020