Valdība apstiprina Latvijas ziņojumu ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu

15. maijā valdība apstiprināja Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto "Latvijas Ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu", ko Latvija prezentēs Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) augsta līmeņa politikas forumā š.g. 16.-18. jūlijā.

Ziņojums apkopo informāciju par to, kā Latvijas iedzīvotāji, valdība, pašvaldības, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas kopīgiem spēkiem, aktīvi iesaistoties, īsteno 2015. gadā ANO apstiprinātos 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) līdz 2030. gadam, rāda sasniegto progresu un izaicinājumus nacionālā līmenī, kā arī izceļ radošus ieviešanas instrumentus un sadarbības prakses.

Līdz ar ziņojumu un praktisku IAM integrēšanu Latvijas attīstības plānošanas sistēmā, mēs kā sabiedrība paužam atbildību un gatavību rīkoties kopīgu mērķu sasniegšanai visas pasaules mērogā.

Ministru kabineta apstiprinātais ziņojums:

Ziņojums

Pielikums Nr.1 - statistika 

Pielikums Nr.2 - ANO Dienaskārtība 2030. gadam