DLC sēdes

1. sēde - 2016. gada 14. aprīlī

Dienas kārtība

Status Quo tautas ataudzē: NAP2020 mērķu sasniegšanas progress - Pārresoru koordinācijas centra ekspertes Ievas Kārkliņas prezentācija

Ģimenes valsts politika - mērķi un izaicinājumi - LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktores Līgas Āboliņas prezentācija

Sēdes protokols

2. sēde - 2016. gada 21. aprīlī

Dienas kārtība

Sēdes protokols

3. sēde - 2016. gada 12. maijā

Dienas kārtība

Sēdes protokols

4. sēde - 2016. gada 19. maijā

Dienas kārtība

Sēdes protokols

5. sēde - 2016. gada 9. jūnijā

Dienas kārtība

Sēdes protokols

6. sēde - 2016. gada 30. jūnijā

Dienas kārtība

Sēdes protokols

7. sēde - 2016. gada 8. septembrī

Dienas kārtība

Sēdes protokols

8. sēde - 2016. gada 3. novembrī

Dienas kārtība

Sēdes protokols

9. sēde - 2016. gada 1. decembrī

Dienas kārtība

Sēdes protokols

10. sēde - 2017. gada 12. janvārī

Dienas kārtība

Sēdes protokols

11. sēde - 2017. gada 26. janvārī

Dienas kārtība

Sēdes protokols

12. sēde - 2017. gada 2. martā

Dienas kārtība

Sēdes protokols

13. sēde - 2017. gada 30. martā 

Dienas kārtība

Sēdes protokols

14. sēde - 2017. gada 27. aprīlī 

Dienas kārtība

Sēdes protokols, protokola pielikums, iebildums