Izmaksātais atalgojums

Izmaksātais atalgojums 2018. gada janvārī

 

Struktūrvienība

Amats

Vārds

Uzvārds

Izmaksāts, EUR

PKC vadība

Vadītājs

Pēteris

Vilks

2380,68

PKC vadībaVadītāja vietnieceRudīteOsvalde2029,33

PKC vadība

Vadītāja vietnieks

Vladislavs

Vesperis

2416,66

PKC vadība

Konsultante

Elīna

Krūzkopa

1155,72

PKC vadībaKonsultanteGuntaMēkone1093,63

PKC vadība

Konsultante

Kristīne

Ozoliņa

1662,56

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa

Nodaļas vadītāja

Dzintra

Gasūne

1590,41

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa

Juriskonsulte

Solvita

Štrāle

1482,21

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļaKonsultantsAigarsSaušs1364,00
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļaKonsultanteIlzePuķīte1482,21
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļaKonsultanteKristīnePriede1454,01
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļaKonsultanteSarmīteOzola1414,01

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa

Konsultante

Dace

Valte-Rancāne

1237,62

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa

Konsultante

Elīna

Petrovska

1272,97

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa

Konsultante

Irīna

Žemaite-Dziceviča

1488,75

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa

Konsultante

Iveta

Ozoliņa

1488,75

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa

Konsultante

Sigita

Sniķere

959,17
Attīstības plānošanas nodaļaKonsultantsEdvīnsKarnītis1584,97
Attīstības plānošanas nodaļaKonsultanteIlonaCible187,60
Attīstības plānošanas nodaļaKonsultantsJānisZvīgulis1290,97
Attīstības plānošanas nodaļaKonsultantsKārlisGūtmanis1488,75
Attīstības plānošanas nodaļaKonsultanteMāraSīmane1632,38
Attīstības plānošanas nodaļaKonsultanteNitaJirgensone1125,30