DLC sēdes

2019. gada 28. februāra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols, protokola pielikums

2018. gada 28. jūnija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols, protokola pielikums

2018. gada 14. jūnija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols, protokola pielikums

2018. gada 5. aprīļa sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols, protokola 1. pielikumsprotokola 2. pielikums, protokola 3. pielikumsprotokola 4. pielikums

2018. gada 15. marta sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2018. gada 15. februāra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2018. gada 1. februāra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 21. decembra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 16. novembra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 31. augusta sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 20. jūlija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 8. jūnija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 18. maija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols,protokola pielikums

2017. gada 27. aprīļa sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols, protokola pielikums, iebildums 

2017. gada 30. marta sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 2. marta sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 26. janvāra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 12. janvāra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 1. decembra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 3. novembra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 8. septembra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 30. jūnija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 9. jūnija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 19. maija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 12. maija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 21. aprīļa sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 14. aprīļa sēde

Dienas kārtība

Status Quo tautas ataudzē: NAP2020 mērķu sasniegšanas progress - Pārresoru koordinācijas centra ekspertes Ievas Kārkliņas prezentācija

Ģimenes valsts politika - mērķi un izaicinājumi - LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktores Līgas Āboliņas prezentācija

Sēdes protokols