NAP2027 sabiedriskā apspriešana

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) sabiedriskās apspriešanas 1. kārta - par NAP2027 prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem noslēdzās 31.janvārī!

 

Cilvēkiem* tuvās vērtības Latvijā

cilvēkiem tuvās vērtības

*Cilvēku paustās vērtības, piedaloties NAP2027 prioritāšu apspriešanā un izsakot viedokli (2019. gada janvārī)

 

Tikšanās un diskusijas par NAP2027 prioritātēm

2019

FEBRUĀRĪ

 • 21. februārī tikšanās ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) pārstāvjiem
 • 8. februārī reģionālā vizīte par NAP2027 Jelgavā
 • 8. februārī dalība Augstskolu profesoru asociācijas kopsapulcē

JANVĀRĪ

 

2018

DECEMBRĪ

 • 21. decembrī tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci

 • 20. decembrī tikšanās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvjiem

 • 19. decembrī tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē

 • 12. decembrī tikšanās ar Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem

 • 12.,19. decembrī u.c. - regulāras tikšanās un sadarbība ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas locekļiem

 • 7. decembrī biedrības "Latvijas Formula 2050" organizētā diskusija par Nacionālo attīstības plānu kā pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējas stratēģiju

 • 4. decembrī tikšanās ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem

NOVEMBRĪ

 • 11. novembrī Ministru kabinets apstiprina piedāvāto NAP2027 prioritāšu ietvaru un tālāko darbu pie NAP2027 izstrādes

 • 9. novembrī tikšanās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvjiem 

OKTOBRĪ