LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • No idejas līdz eksportam

Pārresoru koordinācijas
centrs

Latvija2030

 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi nodrošina Ministru kabinets, un šo stratēģiju apstiprina Saeima. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka valsts ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas) uzdevumā asoc.prof. Roberta Ķīļa vadītā ekspertu grupa izstrādāja Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija 2030). Jūs esat aicināti apskatīt Latvija 2030 latviešu valodā un Latvija 2030 angļu valodā (Sustainable Development Strategy of Latvia until 2030), kā arī Latvija 2030 pārlūku latviešu valodā un Latvija 2030 pārlūku angļu valodā (SDSL 2030 browser), kas ietver koncentrētu informāciju par stratēģijas prioritātēm, mērķiem un indikatoriem.

Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.

Sākot veidot stratēģiju, tika veikts apjomīgs pētnieciskais darbs, analizējot esošo situāciju Latvijas attīstībai būtiskajās jomās. Tam sekoja ekspertu prāta vētras un attīstības stratēģisko dilemmu formulēšana, to sabiedriskā apspriešana publiskajos forumos un tematiskajos semināros. Turpinājumā tika izstrādāti četri attīstības scenāriji, par kuriem tika diskutēts piecos reģionālajos forumos. Balstoties uz šo posmu rezultātiem,  tika izveidota stratēģijas pirmā redakcija. 

Pēc apstiprināšanas Saeimā 2010. gada 10. jūnijā Latvija 2030 kļuva par valsts galveno plānošanas instrumentu. Visi tuvākas un tālākas nākotnes stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiek veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem virzieniem un prioritātēm.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam uzraudzība

Jūs varat iepazīties ar Latvijas 2030 uzraudzības ziņojumu uz 2012. gadu un tā pielikumu šeit.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam uzraudzības ziņojums uz 2012. gadu

Pielikums (Pārskats par institūciju komentāriem Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam uzraudzības ziņojuma 1. redakcijai)

Ministru prezidentes ziņojums Saeimai 2015. gadā

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) Ministru prezidentes uzdevumā ir izstrādājis „Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna no 2014.–2020. gadam un Laimdotas Straujumas vadītās valdības deklarācijas par iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumu” (ziņojums), kas iekļauj konkrētu sasniedzamo rezultātu vērtējumu attiecībā pret noteiktiem attīstības mērķiem laika posmā līdz 2030. gadam.

Ziņojuma Indikatoru pielikums

 

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC