LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem

Pārresoru koordinācijas
centrs

NAP2020 indikatīvā finanšu pamatojuma dokuments

NAP2020 indikatīvā finanšu pamatojuma dokuments nodrošina Saeimā apstiprinātā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam (turpmāk- NAP2020) īstenošanu un saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta (3¹) daļā noteikto, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzību regulējošos attīstības plānošanas dokumentos iekļaujamo saturu prioritāri balsta uz Nacionālajā attīstības plānā noteikto.

NAP2020 indikatīvā finanšu pamatojuma dokumentā noteiktās prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi, darbības un tiem paredzētie indikatīvie finanšu resursi un to avoti kā bāze ir izmantojami NAP2020 turpmākai sasaistei ar valsts, Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu un nozaru vidēja termiņa politikas plānošanu 2014.- 2020.gadam.

NAP2020 prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara izvērsums atbalstītām darbībām pieejams šeit (EUR un LVL valūtā).

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC