LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

NAP2020 uzraudzība

NAP2020 novērtējums plānots trīs posmos kā Ministru prezidenta ziņojums Saeimai:

NAP2020 rezultātu novērtējums 2015.un 2019.gadā,
ar mērķi pārbaudīt rezultātu sasniegšanas apmēru, identificēt jomas, kurās nav uzsākta darbība vai nepieciešama padziļināta izpēte, politikas un budžeta korekcijas.

Vidējā termiņa novērtējums 2017. gadā,
ar mērķi veikt izmaiņas NAP2020 rīcības virzienos 2018.-2020.gadam, sagatavot sākotnējos priekšlikumus NAP2027 un izvirzīt pamatojumu un iespējamās nacionālās intereses nākamajam ES fondu plānošanas periodam.

NAP2020 noslēguma novērtējums 2021. gadā,
ar mērķi - novērtēt NAP2020 īstenošanas apmēru; kad ir dati par 2020. gadā sasniegtiem rādītājiem. Notiek vienlaikus ar Latvija2030 pārskata ziņojumu.

 

NOVĒRTĒJUMI

2015

2015. gada 1. oktobrī Ministru prezidente Laimdota Straujuma ziņoja Saeimai par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadamLatvijas Nacionālā attīstības plāna no 2014. līdz 2020. gadam un deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu.

Ziņojums un indikatoru pielikums

Infografika

Aicinām Jūs iepazīties ar infografiku, kas atspoguļo Latvijas virzību pretim valsts attīstības mērķiem un pasākumus, kas tiek īstenoti vai ir nepieciešami šo mērķu sasniegšanai.

MP zinojums inogram

 

2012

NAP2020 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020) izstrādes ietvaros tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros par NAP2020 sākotnējo redakciju ir sagatavots vides pārskata projekts, kas tika nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 2012.gada 15.oktobrim. 

Ieskatam piedāvājam kopsavilkumu.

2012. gada 13. novembra NAP2020 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

NAP2020 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pielikumi 

NAP2020 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pārskats 

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par NAP2020 Vides pārskatu

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC