LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • No idejas līdz eksportam
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC pasākumi sabiedrības līdzdalības veicināšanai un informēšanai

 

Īstenojot demokrātisku, stabilu un sociāli atbildīgu attīstības plānošanas politiku, Pārresoru koordinācijas centram (PKC) ir būtiski nodrošināt iespēju ikvienam sabiedrības pārstāvim iesaistīties politikas veidošanas procesā. Lai to īstenotu, PKC ir atvērts sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties centra organizētajās diskusijās. 

Iedzīvotājiem skaidri saprotama un līdzdalībai atvērta attīstības plānošanas sistēma sniedz pozitīvu atbalstu sabiedrības izpratnei par valsts pārvaldes un valdības darbu, tādējādi stiprinot cilvēku uzticību godīgiem un atbildīgiem valsts pārvaldes darbiniekiem un amatpersonām. PKC ir svarīgi sniegt iedzīvotājiem pilnvērtīgu informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām, veicinot ikviena cilvēka izpratni par politikas plānošanas procesu valstī un pieņemto lēmumu savstarpējo mijiedarbību un pēctecību.

Paaugstinot atsevišķu cilvēku un rezultātā visas sabiedrības kopējās zināšanas par politiskajiem un sociāli ekonomiskajiem procesiem valstī, mēs stiprinām pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas mērķtiecīgi iesaistās valdības lēmumu pieņemšanas procesā un politiskajā dienas kārtībā, izmantojot visefektīvākos kanālus šim nolūkam. PKC atbalsta vienotas, iedzīvotājiem saprotamas un uz sabiedrības labklājību orientētas politikas īstenošanu, kas paredz regulāru un atklātu saziņu ar iedzīvotājiem. Komunikācijā ar iedzīvotājiem PKC cenšas vairot cilvēku izpratni par savu lomu un ietekmi politikas plānošanas procesā, kā arī sekmēt efektīvu mijiedarbību, lai ikviens sabiedrības pārstāvis apzinātos savu vērtību un ieguldījumu kopēja rezultāta - valsts attīstības labā - sasniegšanā. 

 

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC