LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Drošībai par sevi un tuvajiem

Pārresoru koordinācijas
centrs

Publiskie iepirkumi

 

Noslēdzies iepirkums "Komandējumu un darba braucienu organizēšanas
pakalpojumu nodrošināšana"

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana” iepirkuma identifikācijas Nr. 2016/PKC-26, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2016. gada 28 oktobrī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel””, reģ.Nr.40003433929, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 13, Rīga, LV – 1010.

Iepirkuma līgumcena bez PVN – līdz 41 999.99 EUR (36 mēnešu laikā).

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, SIA SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel”” piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisijas 2016. gada 28. oktobra sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols.

Iepirkumi no 4000 euro līdz 42 000 euro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr. 2016/PKC-26
Prognozējamā līgumcena 41 999,00 EUR
Procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Nosaukums Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana
Datums 03.10.2016.
Pieteikšanās 17.10.2016. plkst. 10:00
Stadija Noslēdzies
Līguma izpildes termiņš 3 gadi no līguma noslēgšanas brīža
Kontaktpersona

Kristīne Ozoliņa; t. 67082793, kristine.ozolina@pkc.mk.gov.lv

Dokumenti

Iepirkuma nolikums

Atbilde uz jautājumu par iepirkuma nolikumu, 13.10.2016.

Līgums

 

 

Noslēdzies iepirkums "Publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām maketa izstrāde un druka"

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām maketa izstrāde un druka”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2016/PKC-25, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2016. gada 4. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt  SIA “E Forma”, reģ.Nr. 40002047966, juridiskā adrese: Vairoga iela 47-2, Rīga, LV – 1039.

Iepirkuma līgumcena bez PVN EUR 5970,00 eiro (pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro un 00 centi).

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, SIA “E Forma” piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisijas 2016. gada 4. oktobra sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols.

Iepirkumi no 4000 euro līdz 42 000 euro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr. 2016/PKC-25
Prognozējamā līgumcena 6500 EUR
Procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Nosaukums Publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļāmmaketa izstrāde un druka
Datums 16.09.2016.
Pieteikšanās 03.10.2016. plkst. 10:00
Stadija Noslēdzies
Līguma izpildes termiņš 1 gads no līguma noslēgšanas brīža
Kontaktpersona

Elīna Krūzkopa

t. 67082813, elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv 

Dokumenti

Iepirkuma nolikums

Līgums

 

 

Noslēdzies iepirkums "Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde"

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2016/PKC-20, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2016.gada 25.maijā ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt Compensa Life Vienna  Insurance Group SE Latvijas filiālei, vienotais reģistrācijas numurs: 50003958651, adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV – 1004.

Iepirkuma līgumcena bez PVN EUR 5 088,00 (pieci tūkstoši astoņdesmit astoņi eiro un 00 centi).

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, Compensa Life Vienna  Insurance Group SE Latvijas filiāles piedāvājums atzīts par atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisijas 2016.gada 25.maija sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols. 

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42 000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši  Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr. 2016/PKC-20
Prognozējamā līgumcena 5 123 EUR
Procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Nosaukums Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Datums 11.05.2016.
Pieteikšanās 25.05.2016. plkst. 10:00
Stadija Noslēdzies
Līguma izpildes termiņš 11.06.2016.- 10.06.2017.
Kontaktpersona Kristīne Ozoliņa,  t.67082793, Kristine.Ozolina@pkc.mk.gov.lv 
Dokumenti

Iepirkuma nolikums

Līgums

 Noslēdzies iepirkums "Salīdzinoša pētījuma par atalgojuma apmēru
izstrāde"

Pārresoru koordinācijas centra un Valsts kancelejas iepirkuma „Salīdzinoša pētījuma par atlīdzības apmēru izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2015/PKC-29 (turpmāk – Iepirkums), komisija 2016.gada 5.februārī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt personu apvienībai SIA “Civitta Latvija” (reģ. Nr.40103391513, adrese: Spīķeri, Maskavas iela 6, Rīga, LV – 1050) un UAB “Civitta” (reģ. Nr.302477747, adrese: Gedimino pr. 27, Viļņa, Lietuva, LT‑01104).

Iepirkuma kopējā līgumcena bez PVN 37 427,00 eiro (ar PVN= 45 286,67 eiro). Tai skaitā summa, kas attiecināma uz  Iepirkuma I daļas izpildi (pakalpojums Pārresoru koordinācijas centram) ir 24 327,55 eiro un summa, kas attiecināma uz Iepirkuma II daļas izpildi (pakalpojums Valsts kancelejai) ir 13 099,45 eiro.

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, personu apvienības SIA “Civitta Latvija” un UAB “Civitta” piedāvājums atzīts par atbilstošu kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, ar zemāko cenu. Iepirkuma komisijas 2016. gada 5.februāra sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols.

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas   Nr. 2015/PKC-29
Prognozējamā   līgumcena 4000-42 000 EUR
Procedūra Atbilstoši   Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībai
Nosaukums Salīdzinoša   pētījuma par atalgojuma apmēru izstrāde
Datums 29.12.2015
Pieteikšanās   15.01.2016.   plkst.16.00
Stadija Noslēdzies
Līguma   izpildes termiņš 4 (četri) mēneši no līguma   parakstīšanas dienas
Kontaktpersona Vladislavs   Vesperis, 67082812, vladislavs.vesperis@pkc.mk.gov.lv
Dokumenti  

Iepirkuma nolikums

Līgums

Līguma papildu vienošanās

Noslēdzies iepirkums "Tīmekļa vietnes un datu bāzes izstrāde un ieviešana"

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Tīmekļa vietnes un datu bāzes izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2015/PKC-13, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2015.gada 22.decembrī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt nodibinājumam „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, vienotais reģistrācijas numurs: Nr.40008088258, adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602.

Iepirkuma līgumcena bez PVN EUR 8 650,00 (astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21% apmērā – EUR 1816,50 (viens tūkstotis astoņi simti sešpadsmit eiro un 50 centi), kas kopā sastāda EUR 10 466,50 (desmit tūkstoši četri simti sešdesmit seši eiro un 50 centi).

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” piedāvājums atzīts par atbilstošu kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, ar zemākocenu. Iepirkuma komisijas 2015. gada 22.decembra sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols.

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42 000 eiro

 

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.

2015/PKC-13

Prognozējamā līgumcena

10 000,00 EUR bez PVN

Procedūra

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Nosaukums

Tīmekļa vietnes un datu bāzes izstrāde un ieviešana

Datums

04.12.2015.

Pieteikšanās

15.12.2015. plkst. 17.00

Stadija

Noslēdzies

Līguma izpildes termiņš

4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža

Kontaktpersona

Elīna Krūzkopa, 

t.67082813, elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv 

Dokumenti

Iepirkuma nolikums

Līgums

Līguma grozījumi

Noslēdzies iepirkums "Pētījumu un publikāciju datu bāzes izstrāde un ieviešana"

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Pētījumu un publikāciju datu bāzes izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2015/PKC-14, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2015.gada 1.decembrī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Softikom”, vienotais reģistrācijas numurs: Nr.40003674327, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214m, Rīga, LV - 1039.

Iepirkuma līgumcena bez PVN EUR 4644,63 (četri tūkstoši seši simti četrdesmit četri eiro un 63 centi) un PVN 21% apmērā – EUR 975,37 (deviņi simti septiņdesmit pieci eiro un 37 centi), kas kopā sastāda EUR 5620,00 (pieci tūkstoši seši simti divdesmit eiro un 00 centi).

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, SIA „Softikom” piedāvājums atzīts par atbilstošu kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, ar zemāko cenu. Iepirkuma komisijas 2015. gada 1.decembra sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols.

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42 000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.

2015/PKC-14

Prognozējamā līgumcena

6 611, 57 EUR bez PVN

Procedūra

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Nosaukums

Pētījumu un publikāciju datu bāzes izstrāde un ieviešana

Datums

16.11.2015.

Pieteikšanās

30.11.2014. plkst. 17.00

Stadija

Noslēdzies

Līguma izpildes termiņš

8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža

Kontaktpersona

Elīna Krūzkopa, 

t.67082813, elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv 

Dokumenti

Iepirkuma nolikums

Līgums

 

Noslēdzies iepirkums par pētījuma "Par laulības nereģistrēšanas problemātiku" veikšanu

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Pētījums par laulības nereģistrēšanas problemātiku” (identifikācijas Nr. 2015/PKC-3), komisija 2015. gada 22. maijā ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Projektu un kvalitātes vadība", vienotais reģistrācijas numurs: 40003803078, juridiskā adrese: Ūnijas iela 25, Rīga, LV - 1039.

Iepirkuma līgumcena bez PVN EUR 18 692,00 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit divi eiro un 00 centi) un PVN 21% apmērā – EUR 3 925,32 (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci eiro un 32 centi), kas kopā sastāda EUR 22 617,32 (divdesmit divi tūkstoši seši simti septiņpadsmit eiro un 32 centi). Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, SIA „Projektu un kvalitātes vadība” piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas 2015. gada 22.maija sēdes protokols ir pieejams šeit (pdf): lēmums.

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42 000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.

2015/PKC-3

Prognozējamā līgumcena

19 000 EUR

Procedūra

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Nosaukums

Pētījums par laulības nereģistrēšanas problemātiku

Datums

14.04.2015.

Pieteikšanās

30.04.2014. plkst. 10.00

Stadija

Noslēdzies

Līguma izpildes termiņš

6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža

Kontaktpersona

Ieva Kārkliņa,  t.67082928, ieva.karklina@pkc.mk.gov.lv

Dokumenti

Iepirkuma nolikums 

  Līgums

 

Noslēdzies iepirkums par politikas plānošanas dokumentu datu bāzes pilnveides darbiem

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Politikas plānošanas dokumentu datu bāzes pilnveides darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2014/PKC-12, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2014. gada 26. novembrī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Autentica", reģistrācijas Nr. 40003989378, adrese Ūnijas iela 39A, Rīga, LV – 1039. Iepirkuma līgumcena bez PVN 27 560.00 euro (ar PVN 33 347.60 euro).
Iepirkuma komisijas lēmums un iepirkuma komisijas 2014. gada 26. novembra sēdes protokola izraksts ir pieejams šeit (pdf): lēmums un protoklola izraksts.
Iepirkuma komisijas lēmumu iespējams pārsūdzēt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta astoņpadsmitajai daļai – Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42 000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.

2014/PKC-12

Prognozējamā līgumcena

Nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikto robežsummu

Procedūra

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Nosaukums

Politikas plānošanas dokumentu datu bāzes pilnveides darbi

Datums

05.11.2014.

Pieteikšanās

19.11.2014. plkst. 10.00

Stadija

Noslēdzies

Līguma izpildes termiņš

1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas brīža

Kontaktpersona

Elīna Krūzkopa, t. 67082813,elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv

Dokumenti

Iepirkuma nolikums

  Līgums

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC