LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • No idejas līdz eksportam
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Starptautiskā sadarbība

PKC viena no kompetencēm ir starptautiskās sadarbības attīstība stratēģiskās plānošanas, politikas analīzes un koordinācijas jautājumos. 

Svarīga vieta Latvijas starptautiskās konkurētspējas uzlabošanā ir valdības sadarbībai ar sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī ārvalstu vizītēm, kuru mērķis ir veicināt eksporta pieaugumu un investīciju piesaisti.

Latvijas iesaiste starptautiskās politikas aktualitātēs un līdzdalība starptautiskajās organizācijās stiprina Latvijas nacionālo drošību, kā arī gatavību starptautisko, reģionālo un arī nacionālo drošības risku un apdraudējumu mazināšanai un novēršanai.

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC