Latvijas Pašvaldību savienības videokonference "Multimodālā intervences programma STOP 4-7 bērniem ar uzvedības problēmām"

04.06.2020.
14:00 - 16:00
Latvijas Pašvaldību savienības videokonference "Multimodālā intervences programma STOP 4-7 bērniem ar uzvedības problēmām"
Apraksts

Konferences mērķis

Iezīmēt prevencijas sistēmas attīstības uzdevumus un plānus, kā arī pašvaldību speciālistus iepazīstināt ar pirmo pieejamo programmu – agrīnās intervences multimodālo programmu STOP 4-7 pirmsskolas vecuma bērniem ar uzvedības problēmām. Videokonferencē stāstīsim par programmas mērķiem, saturu, īstenošanas gaitu, tās efektivitāti, piedāvājot pašvaldībām iespēju nodrošināt savā administratīvajā teritorijā vai reģionā valsts finansētu minētās programmas pieejamību.

Mērķauditorija

Videokonferencē aicināti piedalīties speciālisti no pašvaldību izglītības pārvaldēm, sociāliem dienestiem, bāriņtiesām, pedagoģiski medicīniskām komisijām, pirmsskolas izglītības iestādēm un sākumskolām, psihologi, kā arī deputāti un pašvaldību vadītāji.

Sekot līdzi videokonferencei tiešraidē varēs Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā www.lps.lvsadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs” vai sekojot saitei http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv

Lai veidotu sadarbību programmas STOP 4-7 ieviešanai,  pašvaldībām ir jāsniedz atbalsts speciālistu komandu atlasei, kuru veido reģionā strādājoši psihologi un pedagogi, kā arī jānodrošina telpas un administratīvais atbalsts intervences grupu organizēšanā. Valsts savukārt apņēmusies finansēt 20–25 pašvaldību speciālistu komandu apmācību, kā arī minēto komandu tālāko darbu trīs gadu periodā, programmas ietvaros organizējot intervences grupas bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem.

Pašvaldības, kuras ir ieinteresētas nodrošināt STOP 4-7 programmu saviem pirmsskolas vecuma bērniem, aicinātas līdz š.g. 30.jūnijam sūtīt pieteikumu Pārresoru koordinācijas centram, e-pasts: berniem@pkc.mk.gov.lv , norādot kontaktpersonu pašvaldībā, kura būs atbildīga par turpmāko sadarbību ar STOP 4-7 programmas koordinatoriem un īstenotājiem.

Tiešraide