Seminārs "Kapitālsabiedrību pārvaldība pašvaldībās: izmaiņas 2020. gadā"

13.12.2019.
10:00 - 15:00
Seminārs "Kapitālsabiedrību pārvaldība pašvaldībās: izmaiņas 2020. gadā"
Apraksts

13. decembrī Daugavpils pilsētas domes lielajā sēžu zālē, K. Valdemāra ielā 1, Pārresoru koordinācijas centrs un Daugavpils pilsētas dome organizē semināru “Kapitālsabiedrību pārvaldība pašvaldībās: izmaiņas 2020. gadā”.

Semināra mērķauditorija: Seminārs paredzēts Latgales pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem, kuri nodarbojas ar kapitālsabiedrību pārvaldību un iesaistīti tās procesos, kā arī tas būs noderīgs pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļiem.

2020. gadā stāsies spēkā nozīmīgas izmaiņas normatīvajos aktos, kas jāievēro arī pašvaldību kapitālsabiedrību un sabiedrību ar pašvaldību līdzdalību pārvaldībā - “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” un Ministru kabineta noteikumi ”Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”.

Vienas dienas seminārā varēsit uzzināt par valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību, atlasi, valdes un padomes locekļu darba pārraudzību un izvērtējumu, prasībām informācijas par kapitālsabiedrībām publiskošanā, pašvaldību līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un par citiem aktuāliem ar kapitālsabiedrību pārvaldības procesu saistītiem jautājumiem. Ar ziņojumiem seminārā uzstāsies Daugavpils pilsētas domes pārstāvis par kapitālsabiedrību pārvaldības procesiem Daugavpils pašvaldībā, normatīvā regulējuma par kapitālsabiedrību pārvaldību izstrādātāju pārstāvji no Pārresoru koordinācijas centra (PKC), kā arī pārstāvji no Konkurences padomes par pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtēšanu, tai skaitā ekonomiskā izvērtējuma veikšanu. Būs iespēja jautāt, diskutēt un apmainīties ar jau uzkrāto pieredzi.

Pasākuma norises vieta