Dokumenti (projekti) - viedokļa izteikšanai

Saskaņošanai un sabiedriskai apspriešanai līdz 2019. gada 28. martam nodots papildinātais konceptuālais ziņojums “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” (ziņojums, 1. pielikums, 2. pielikums).

Kontaktpersonas: Attīstības plānošanas nodaļas konsultante Sigita Sniķere, tālrunis: 67082992, e-pasts: sigita.snikere@pkc.mk.gov.lv un Nita Jirgensone, tālrunis: 67-82855, e-pasts: nita.jirgensone@pkc.mk.gov.lv

 

MĒRĶIS

Piedāvāt redzējumu starpnozaru sadarbības uzlabošanai, lai sniegtu savlaicīgāku un labāku atbalstu bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, viņu vecākiem un ģimenei – bērnu pozitīvas emocionālās un psihiskās veselības attīstībai.

INFOGRAFIKA

Kā plānots uzlabot atbalstu bērniem ar psihiskiem, attīstības un uzvedības traucējumiem?