NAP2020 īstenošanas dinamika

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam (NAP2020) mērķa-rādītāju īstenošanas progress

NAP2020 Tavai nākotnei!

DATI INTERAKTĪVĀ VEIDĀ 

 

NAP2020 stratēģiskie mērķi

 

 

Ar pēdējo novērtējumu un visu NAP2020 rādītāju progresu (uz 2015. gadu) Jūs varat iepazīties PKC mājaslapā, sadaļā NAP2020 mērķi un to īstenošana.

 

NAP2020 īstenošanas vērtējums

NAP2020 novērtējums plānots trīs posmos kā Ministru prezidenta ziņojums Saeimai

NAP2020 rezultātu novērtējums 2015. un 2019. gadāar mērķi pārbaudīt rezultātu sasniegšanas apmēru, identificēt jomas, kurās nav uzsākta darbība vai nepieciešama padziļināta izpēte, politikas un budžeta korekcijas
Vidējā termiņa novērtējums 2017. gadāar mērķi veikt izmaiņas NAP2020 rīcības virzienos 2018.-2020.gadam, sagatavot sākotnējos priekšlikumus NAP2027 un izvirzīt pamatojumu un iespējamās nacionālās intereses nākamajam ES fondu plānošanas periodam
NAP2020 noslēguma novērtējums 2021. gadāar mērķi - novērtēt NAP2020 īstenošanas apmēru, kad ir pieejami dati par 2020. gadā sasniegtiem rādītājiem, vienlaikus ar Latvija 2030 īstenošanas pārskata ziņojumu