Pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām

Aicinām Jūs apmeklēt mājaslapu-datubāzi valstskapitals.lv - plašākai informācijai par aktuālo valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā!

 

Kā vienu no valsts kapitālsabiedrību labas pārvaldības un caurskatāmības līdzekļiem var minēt ikgadēja publiskā gada pārskata sagatavošanu. Atbilstoši likumam, PKC turpmāk ik gadu gatavos publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām.

2018

gada pārskats par valsts kapitālsabiedrību rezultātiem 2017. gadā

Pārskats par 2017. gadu lasīšanai uz mobilajām ierīcēm (vienas lapas skatā)

Pārskats par 2017. gadu atvēruma skatā

ENG

Pārskats angļu valodā (mobilajām ierīcēm)

Pārskats angļu valodā (atvēruma skatā)

2017

publiskais pārskats par valsts kapitālsabiedrībām 2016

Jūs varat atvērt lasīšanai PKC sagatavoto pārskatu par 2016. gadu šeit.

Pārskats angļu valodā.

Jūs varat lejuplādēt PKC sagatavoto pārskatu par 2016. gadu šeit.

Pārskats angļu valodā lejuplādei

2016

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska ietekme uz valsts attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību un valsts budžeta ieņēmumiem, tādēļ jo īpaši svarīgi ir nodrošināt valsts ieguldītā kapitāla efektīvu izmantošanu, uzlabojot kapitāla atdeves rādītājus un veicinot kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu. Pārskats ļauj iepazīties ar progresu šo rādītāju sasniegšanā un novērtēt īstenoto pasākumu efektivitāti 2015. gadā.

publiskais pārskats par valsts kapitālsabiedrībām 2015

Jūs varat atvērt lasīšanai PKC sagatavoto pārskatu par 2015. gadu šeit.

Pārskats angļu valodā.

Jūs varat lejuplādēt PKC sagatavoto pārskatu par 2015. gadu šeit.

Pārskats angļu valodā lejuplādei.

2015

2015. gadā sagatavotais pārskats ir pirmais šāda veida informācijas apkopojums par valstij piederošajām kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām kopš 2010. gada, un tas ataino esošo situāciju saistībā ar valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām, kā arī valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem.

 

publiskais pārskats par valsts kapitālsabiedrībām 2014

Jūs varat atvērt lasīšanai PKC sagatavoto pārskatu par 2014. gadu šeit.

Pārskats angļu valodā.

Jūs varat lejuplādēt PKC sagatavoto pārskatu par 2014. gadu šeit.

Pārskats angļu valodā lejuplādei.