Latvijas ziņojums ANO, 2018

Š.g. 16.-18. jūlijā Latvija prezentēja "Latvijas Ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu" Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) augsta līmeņa politikas forumā.

Ziņojums apkopo informāciju par to, kā Latvijas iedzīvotāji, valdība, pašvaldības, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas kopīgiem spēkiem, aktīvi iesaistoties, īsteno 2015. gadā ANO apstiprinātos 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) līdz 2030. gadam, rāda sasniegto progresu un izaicinājumus nacionālā līmenī, kā arī izceļ radošus ieviešanas instrumentus un sadarbības prakses.

Līdz ar ziņojumu un praktisku IAM integrēšanu Latvijas attīstības plānošanas sistēmā, mēs kā sabiedrība paužam atbildību un gatavību rīkoties kopīgu mērķu sasniegšanai visas pasaules mērogā.

 

Latvijas ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu

Ziņojums latviešu valodā

Ziņojums latviešu valodā (skat. no mobilajām ierīcēm)

 

Ziņojums - angļu val. (atvēruma skatā)

Ziņojums - angļu val. (skat. no mobilajām ierīcēm)