Aicinām izteikt viedokli par ziņojuma projektu "Latvijas nacionālā kapitāla tirgus attīstība un tā loma ekonomikas izaugsmē"

PKC ir sagatavojis ziņojuma projektu "Latvijas nacionālā kapitāla tirgus attīstība un tā loma ekonomikas izaugsmē" un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to, sūtot priekšlikumus pa e-pastu Jānim Zvīgulim: janis.zvigulis@pkc.mk.gov.lv, 67082903 vai pkc@pkc.mk.gov.lv. Viedokļa sniegšanas termiņš: 2018. gada 23. aprīlis.

Ziņojums

Pielikumi:

Pielikums nr. 1 

Pielikums nr. 2

Pielikums nr. 3 

Pielikums nr. 4

Pielikums nr. 5

Pielikums nr. 6

Pielikums nr. 7