Pēc ārkārtējās situācijas beigām eksperti aktualizē konferenču cikla “Digitālā Latvija” nozīmi

16. jūnijā biedrības "Latvijas Formula 2050" sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”(LVRTC) un Latvijas Universitāti (LU) Dabas mājā klātienē rīkotajā ekspertu domu apmaiņā par šā gada sākumā uzsāktā konferenču cikla “Digitālā Latvija. Iespējas un izaicinājumi” aktualitātēm uzsvēra straujākas digitālās transformācijas nepieciešamību.

LF202=50 16 jūnija 2020 tikšaanās

Biedrība “Latvijas Formula 2050” sadarbībā ar LVRTC, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, LU, Rīgas Tehnisko universitāti, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” cikla ietvaros ir paredzējusi 4. septembrī un 9. oktobrī rīkot divas tematiskas konferences: “Digitālie pakalpojumi inovatīvā vidē” un “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju cilvēkresursu un digitālās uzņēmējdarbības potenciāls un neizmantotās iespējas”. Šo konferenču satura koncepcijās ir paredzēts iekļaut ekspertu atziņas par to, kā ārkārtējās situācijas apstākļos mūsu valsts pārvaldes un izglītības iestādes, kā arī uzņēmumi ir parādījušas savu digitālo briedumu un spēju ātri pārrorientēties un nodrošināt darbu attālināti.

Vilks 16 06 2020

Tikšanās laikā Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks prezentācijā raksturoja konferenču cikla tematu sasaisti ar Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027: “Digitalizācija NAP2027 uzsvērta nevis kā mērķis, bet kā instruments, lai uzlabotu dažādus procesus un sasniegtu mērķus. Digitalizācijas iespējas ir jāizmanto veselības aprūpē, izglītībā, komercdarbībā, pakalpojumu piedāvājumā – jebkurā jomā, jo tā uzlabo procesus un sniegumu. Latvijas DESI indekss liecina, ka joprojām nepietiekami izmantojam digitālās iespējas. NAP2027 digitalizācijas mērķu sasniegšanai pakalpojumu veidošanā paredzēts princips “primāri digitāls”- tā ieviešana palīdzētu ātrāk virzīties digitālās transformācijas virzienā publisko un privāto pakalpojumu jomā.”

LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis sniedza īsu apskatu par LVRTC  prioritātēm digitālās transformācijas procesu sekmēšanai Latvijā: “Sākoties krīzei, redzējām, ka ne visi uzņēmumi attālinātam darbam un attālinātai klientu apkalpošanai bija tikpat gatavi kā mēs. Pirmajās divās nedēļās atsevišķās dienās pieprasījums pēc eParaksta viedtālrunī pat septiņkāršojās, tāpat pieauga interese pēc eParaksta integrācijas risinājumiem, ko komersanti ieviesa savos klientu apkalpošanas portālos. Tāpat attālinātais darbs pieprasīja jaudīgu datu pārraidi un uzticamu datu glabāšanu. E-komercija un e-pārvalde pieprasa bezkompromisu  drošību, tāpēc bijām gandarīti, ka varējām piedāvāt gan bezmaksas integrācijas risinājumus, gan arī savu pieredzi un zinātību datu pārraidē un glabāšanā, jo LVRTC teju 95% procesu, tostarp valdes sēdēs un lēmumu pieņemšana tajās, notiek attālināti. Domāšanas maiņu izjutām gan individuālā līmenī, gan valstī kopumā, ko pierāda arī e-Saeimas ieviešana. ”

Ekspertu viedokļu apmaiņā piedalījās biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes locekļi Mārcis Auziņš, Ieva Tetere, Gundars Bērziņš, Andris Nātriņš, Ģirts Rungainis, Laimdota Straujuma, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks, Finanšu nozares asociācijas vadītāja Sanita Bajāre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis, Latvijas Bankas Informācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs Harijs Ozols, Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra, Kultūras ministra biroja vadītāja Marika Zeimule, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs Andris Mellakauls.

 

Informācija sagatavota PKC sadarbībā ar biedrību "Latvijas Formula 2050"