PKC: pašvaldības var pieteikties “STOP 4-7” īstenošanai pirmsskolas vecuma bērniem ar uzvedības problēmām

Laimīga bērnība

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā videokonferencē 4. jūnijā informēs pašvaldības par iespēju savā administratīvajā teritorijā vai reģionā īstenot valsts finansētu agrīnās intervences multimodālo programmu “STOP 4-7”. Iniciatīvas ietvaros valsts ir apņēmusies apmācīt 20–25 speciālistu komandas, kas turpmāko trīs gadu laikā sniegs preventīvo atbalstu bērniem ar uzvedības un emocionālām grūtībām, organizējot darbu atbalsta grupās bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem.

Programma “STOP 4-7” radīta, lai sekmētu visaptverošas prevencijas sistēmas izveidi un stiprināšanu bērnu veselīgai attīstībai, izaugsmei un pašrealizāciju kavējošu risku agrīnai novēršanai un tā sekmētu virzīšanos uz vienu no Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam stratēģiskajiem mērķiem - līdz minimumam samazināt nabadzības risku bērniem un jauniešiem un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem bērniem viņu pieaugšanas ceļā.

Videokonferences laikā 4. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 16.00 PKC vadītāja vietniece Rudīte Osvalde un konsultante Sigita Sniķere, kā arī Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas psiholoģes Ieva Bite, Laura Pirsko un Inese Lapsiņa iepazīstinās ar pirmo pieejamo programmu – agrīnās intervences multimodālo programmu “STOP 4-7” pirmsskolas vecuma bērniem ar uzvedības problēmām un turpmāk plānotajām aktivitātēm.

Videokonferencē aicināti piedalīties speciālisti no pašvaldību izglītības pārvaldēm, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, pedagoģiski medicīniskām komisijām, pirmsskolas izglītības iestādēm un sākumskolām, psihologi, kā arī deputāti un pašvaldību vadītāji.

Videokonferencē tiešraidē varēsit piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā www.lps.lv sadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs” vai saitē http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv

Pašvaldības, kuras ir ieinterersētas nodrošināt “STOP 4-7” programmu saviem pirmsskolas vecuma bērniem, aicinātas līdz š.g. 30. jūnijam sūtīt pieteikumu Pārresoru koordinācijas centram, e-pasts: berniem@pkc.mk.gov.lv, norādot kontaktpersonu pašvaldībā, kura būs atbildīga par turpmāko sadarbību ar “STOP 4-7” programmas koordinatoriem un īstenotājiem.

Lai veidotu sadarbību programmas “STOP 4-7” ieviešanai,  pašvaldībām ir jāsniedz atbalsts speciālistu komandu atlasei, kuru veido reģionā strādājoši psihologi un pedagogi, kā arī jānodrošina telpas un administratīvais atbalsts intervences grupu organizēšanā. Valsts savukārt finansēs 20–25 speciālistu komandu apmācību un darbību trīs gadu garumā.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju, nodibinājumu “Fonds Plecs”, bērnu psihiatriem un psihoterapeitiem ir uzsākuši darbu pie preventīvās atbalsta sistēmas veidošanas, lai visā Latvijas teritorijā nodrošinātu speciālistu ikdienas darbā nepieciešamo atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem ar uzvedības un emocionālām grūtībām. Partnerības ietvaros ģimenēm un speciālistiem tiks piedāvāti vairāki atbalsta instrumenti un programmas. Speciālisti izglītības iestādēs, sociālos dienestos, bāriņtiesās identificē problēmas saistībā ar bērna uzvedību, paradumiem, psihoemocionālo vai psihosociālo stāvokli, taču visbiežāk trūkst pakalpojumu un atbalsta instrumentu, kā minētās problēmas risināt.

Prevencijas sistēmu veidos diagnostiskie instrumenti psihoemocionālo un psihosociālo vajadzību noteikšanai, jaunas, pierādījumos balstītas intervences programmas noteiktām mērķa grupām, zināšanu un prasmju pilnveides programmas vecākiem un speciālistiem, kā arī iekļaujošas sabiedrības vērtību popularizēšana, vienlaikus stiprinot dzimumu līdztiesību, ģimenes un darba dzīves saskaņošanu.

4. jūnija videokonferences “Multimodālā intervences programma “STOP 4-7” bērniem ar uzvedības problēmām” programmu un informatīvo materiālu varat aplūkot PKC mājaslapā.

 

VIDEOKONFERENCES MATERIĀLI

4. jūnija videokonferences “Multimodālā intervences programma “STOP 4-7” bērniem ar uzvedības problēmām” Darba kārtība

4. jūnija videokonferences “Multimodālā intervences programma “STOP 4-7” bērniem ar uzvedības problēmām” ierakstu varat noskatīties šeit.

Sigitas Sniķeres, Pārresoru koordinācijas centra konsultantes prezentācija "Preventīvās atbalsta sistēmas izveide bērniem attīstības traucējumu veidošanās risku mazināšanai: procesā

Psiholoģu Ievas Bites, Ineses Lapsiņas, Lauras Pirsko un Sandas Reikmanes prezentācija "Agrīnās intervences programma "STOP 4-7""

 

Informāciju sagatavoja:
Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67082813
guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv