Infografikas

valsts kapitālsabiedrību pienesums Latvijas ekonomikā

 

 

Valsts kapitālsabiedrību loma Latvijas ekonomikā, 2017

Kā sasniedzam valsts attīstības mērķus, 2015

 

 

Kā Latvija sasniedz tās attīstības mērķus?, 2015

kas ir Valdības rīcības plāns

 

 

Kas ir Valdības rīcības plāns?, 2015

NAP2020 īstenošana un indikatīvais finansējums

 

 

Valsts attīstības mērķi un to indikatīvais finansējums līdz 2020. gadam, 2012