Tiesību aktu jaunumi – viedokļa izteikšanai

PKC ir izstrādājis ziņojuma projektu par valsts attīstības mērķu īstenošanas progresu

Aicinām iepazīties ar Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādāto Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam (NAP2020) un Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošanas uzraudzības ziņojuma projektu un izteikt priekšlikumus ziņojuma pilnveidei, tos sūtot uz e-pastu: pkc@pkc.mk.gov.lv līdz š.g. 1. decembrim! 

Ziņojumā vērtēta augstākā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu aktualitāte un nozīme, progress saistībā ar NAP2020 mērķu un uzdevumu īstenošanu, analizēti NAP2020 īstenošanas gaitu ietekmējošie faktori un sniegts Latvijas konkurētspējas novērtējums, iezīmējot iespējamās prioritātes un izšķiršanās nākotnei, tostarp kontekstā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai nodrošinātu sekmīgu un līdzsvarotu valsts attīstību.

Ziņojuma projekts

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar PKC eksperti Sigitu Sniķeri: sigita.snikere@pkc.mk.gov.lv; tālr.67082992.